Wind turbines among a forest skyline.

Miljømæssig bæredygtighed

Byggebranchens miljøpåvirkning er stor, og NCC spiller en vigtig rolle i omstillingen hen imod et miljømæssigt mere bæredygtigt samfund. Vi stræber efter at minimere udslip fra produktionen og fra drift og vedligehold af færdige produkter. Desuden lægger vi stor vægt på, at vores ressourcer anvendes så effektivt som muligt. NCC prioriterer bæredygtige materialer og produkter og muliggør genindvinding og genbrug af det affald, der skabes i byggeprocessen.

Vi skaber en fossilfri værdikæde

NCC’s asfaltproduktion står for størstedelen af koncernens egne drivhusgasudledninger. Ved at gå fra fossile brændstoffer til vedvarende, såsom træpiller eller bioolie, er klimapåvirkningen blevet reduceret i de seneste år. NCC er også førende med hensyn til at bygge erhvervsejendomme og boliger med et lavt energibehov, på byggepladser hvor maskinerne i videst muligt omfang er fossilfrie.

Vi minimerer affald i vores byggeprocesser

NCC reducerer mængden af affald, som genereres på byggearbejdspladserne ved at udvikle præfabrikerede standardløsninger, hvor nøjagtige materialemængder bestilles. Vi anvender 3D-modellering, hvilket reducerer byggetiden og højner kvaliteten af vores produkter.