NCC’s bidrag til FN’s verdensmål

FN og verdens ledere har vedtaget 17 mål og 169 delmål, som har til formål at imødegå de mest presserende sociale, økonomiske og miljømæssige udfordringer inden år 2030. Der arbejdes i dag bredt verdensmålene både i det private og offentlige byggeri. For NCC betyder det, at vi transformerer globale behov og ambitioner til konkrete løsninger. Agenda 2030 og FN’s globale mål hjælper os i arbejdet med at skabe forandring der, hvor der er mest brug for det.

NCC har identificeret fire globale mål, som NCC har størst mulighed for at bidrage til gennem koncernens samfundsløsninger, samt yderligere 11 mål, som er grundlæggende for NCC’s virksomhed og tilbud.

NCC’s positive påvirkning gennem kernevirksomheden

goals-7-9-11-12.JPG

NCCs ekspertise, viden og løsninger vil være medvirkende for, hvordan bæredygtig udvikling skal finde sted, hvor folk bor, arbejder og rejser. Derfor spiller NCC en vigtig rolle i det nordiske bidrag til mål 7, 9, 11 og 12. Dette omfatter boligbyggeri som alle har råd til, og som bryder fysiske og mentale barrierer i byer – et inkluderende samfund. Det handler også om at være ressourceeffektiv ved at skabe cirkulære materiale strømme og uafhængighed af fossile brændstoffer. NCC vil bygge modstandsdygtige og robuste lokalsamfund, der kan håndtere voldsom regn og øgede temperaturer.

NCC’s håndtering af ressourcer

goals-3-6-13-14-15.JPG

NCC har længe været proaktiv i arbejdet med at udvikle tilbud og arbejdsmetoder der forbedrer situationen for mennesker og miljø. Sundhed og velvære fremmes gennem bæredygtigt byggeri. Derfor ser NCCs mål 3, 6, 13, 14 og 15 som oplagte at fokusere på. Desuden har NCC behov for ressourcer for at kunne skabe en forretning også i fremtiden. Ved at integrere grønne områder i bymiljøer bidrager NCC også til forbedret biodiversitet og styrkede økosystemer. Skønt man i Danmark har adgang til godt drikkevand mener NCC, at mål 6 og 14 er vigtige for at bidrage til for eksempel gennem vandeffektivitet i hele værdikæden.

NCC’s udgangspunkter

goals-4-5-8-10-16-17.JPG

NCC er en værdistyret virksomhed. Vores ansatte, kompetencer, produkter udgør grundlaget for vores forretning. NCC skaber viden og færdigheder i samfundet gennem vores mange sociale tiltag – f.eks uddannelse til unge, flygtninge og medarbejdere, hvilket bidrager til mål 4. NCC arbejder for ligestilling mellem kønnene, nedsat ulighed, anstændige arbejdsvilkår og økonomisk vækst, som er direkte forbundet med mål 5, 8 og 10. Samarbejde og partnerskab med forskellige interessenter er nøglen til det arbejdet hen imod en bæredygtig verden i 2030, hvilket afspejles i mål 16 og 17.

Anna-Mette Monnelly

Bæredygtighedschef, NCC Danmark