Social bæredygtighed

NCC’s sociale bæredygtighedsarbejde berører ikke kun vores medarbejdere og kunder, men også samfundet som sådan. Sundhed og sikkerhed prioriteres højt og omfatter bl.a. at skabe trygge arbejdspladser for vores medarbejdere og bedre sundhed for dem, der bor og arbejder i vores byggerier. En anden vigtig del af dette arbejde er at være en åben og inkluderende virksomhed, hvor medarbejderne trives, præsterer og udvikler sig.

Igennem vores projekter bidrager vi til mangfoldighed,og ligestilling i arbejdsstyrken, større social inklusion,i entrepriser og en styrkelse af de lokalsamfund som vi bygger i.

Virksomhedsskolen, der er et samarbejde med Aarhus, Kommune, Aarhus Produktionsskole og NCC, har til formål at bringe udsatte unge tilbage på rette spor. Siden 2012 har 214 unge været indskrevet. Ud af dem er 116 gået videre med en uddannelse, 32 har fået læreplads og 18 er kommet i ordinært job. Projektet blev hædret med Integrationsprisen i 2014.

Flygtningeskolen har ligeledes haft succes med at give ufaglærte flygtninge en god start i Danmark. Vi har ansat flere flygtninge efter praktikforløb, ligesom vi tilbyder lommepenge-jobmuligheder til unge i lokalområdet. NCC bakker op om og respekterer internationale konventioner om menneskerettigheder og støtter mangfoldighed og ligestilling.

I 2018 modtog vi CSR People Prize 2018 som anerkendelse for den lange række af initiativer.

Uddybende information findes under NCCs Code of Conduct.

Vi prioriterer arbejdsmiljøet for vores medarbejdere

Hos NCC er sikre og trygge arbejdspladser for både medarbejdere og underentreprenører en naturlig del af vores processer. Vi arbejder systematisk med at eliminere antallet af ulykker for at realisere vores nul-vision. Nogle af de mest almindelige højrisikoområder er arbejdet i store højder, tunge kranløft og trafikerede miljøer. Vigtige tiltag for at forhindre ulykker omfatter bl.a. sikker adfærd, uddannelse og rette hjælpemidler. Endvidere lægger vi vægt på, at vores medarbejdere har en god balance mellem arbejde og fritid.