Ørestad Down Town

Ørestad Down Town rummer 82.000 m² byggeret. De enkelte bygninger kan anvendes samlet eller opdelt efter lejers behov. Kontorer og domiciler i alle størrelser tæt på lufthavn, tog og motorvejsnet

I hjertet af Ørestad, har vi skabt en plan for en selvstændig bydel – Ørestad Down Town. En levende bydel, som skal indbyde til ophold og såvel kulturelle som kulinariske aktiviteter på gadeplan og bag ejendommenes åbne facader.

Et af nøgleordene for Ørestad Down Town er et velfungerende byliv. Idéen er bygget op omkring en ”erhvervscampus” med fritstående bygninger placeret rundt om en central bydelsplads. De laveste bygninger opføres tættest på pladsen. Den intime pladsdannelse med åbne og aktive publikumsvenlige stueetager vil gøre det attraktivt at færdes i området.

Den hyggelige stemning og alle de faciliteter Ørestad i øvrigt kan byde på, gør det lettere at tiltrække de bedste medarbejdere til en arbejdsplads i Ørestad Down Town.

Vi har desuden sikret rammerne for en miljømæssigt bæredygtig bydel med lavenergibebyggelse, lokal afledning af regnvand og grønne tage.

Profilering og domiciler i alle størrelser

Gradvist stiger bygningerne i højde mod bydelens ydre kanter, så det danner en skålform varierende fra 4 til 12 etager. Det sikrer mulighed for  profilering ind mod bydelspladsen.

Fra motorvejen er der stor synlighed og mulighed for profilering udadtil for de virksomheder, der vælger at bo i randbebyggelsen.

Alt efter behov kan der bygges domiciler i alle størrelser fra 3.000 m² og desuden muliggør variationen og fleksibiliteten i bygningernes størrelse, at alle behov kan tilgodeses. Man kan med andre ord vælge præcis den størrelse ejendom, som passer til virksomhedens behov. Den samlede byggemulighed i bydelen er ca. 82.000 m².

Arkitektur og adgangsforhold

Målsætningen er at skabe en bydel med stor diversitet. Det betyder, at der opføres bygninger, som hver især varierer i forhold til facadernes materialer, farver og vinduesdesign samt bygningshøjde. Der er altså mulighed for at få stor indflydelse på den endelige arkitektur for den enkelte virksomhed.

Ankommer man til området til fods fra Ørestad Station, er det en særlig oplevelse at, tage turen ned den store, landskabeligt udformede trappe med plads til ophold og udsigt over bydelens plads og de mange bygninger.

Kommer man i bil eller på cykel, kan man køre direkte ind i tørvejr i parkeringen under kontoret. Så er det blot at tage elevatoren eller trappen op på arbejde.

I hele bydelen sikres gode stiforbindelser til cyklister og gående samt rolige sivegader til biler.

Hver virksomhed er unik

Muligheden for at få eget domicil, selv for mindre virksomheder ned til 3.000 m². er det unikke ved Ørestad Down Town. Hver virksomhed får mulighed for at markere sig individuelt – både visuelt og arkitektonisk – og det er med til at skabe en varieret og sammensat bydel. 

Moderne domiciler fra NCCI dag er domiciler noget andet end for bare 10-15 år siden.

 • I dag er der stor fokus på energiforbrug og -besparelser, indeklima og arbejdsmiljø, affaldshåndtering samt rentabel drift og vedligeholdelse
 • På el-området sikrer nye, energibesparende lysarmaturer godt arbejdslys og begrænser samtidig elforbruget.
 • Effektive varmevekslere og vandbesparende toiletter og armaturer har ligeledes nedsat energi- og vandforbruget, hvilket også bidrager til lavere driftsudgifter.
 • Ny arkitektur kan bruges til at forstærke de signaler, som understøtter virksomhedens brand, ligesom en hel vifte af grønne tiltag i Ørestad Down Town, der bl.a. sikrer et lavere vandforbrug, større biodiversitet i bydelen samt brug af solceller, også understøtter virksomhedernes image.

Ørestad Fakta

 • Placering:  Ørestad mellem Fields, Motorvej E20, Kalvebod fælled og Arne Jacobsens Allé
 • Primære funktioner:  Kontorbyggerier
 • Sekundære funktioner:  Butikker og evt. boliger
 • Bebyggelsesprincip:  Skålform – høj beskyttende kant og lavere indre bebyggelse
 • Bygningsprincip:  Stor variation via mindre bygningsenheder – både fritstående og sammenbyggede
 • Byliv:  Byrum på fodgængernes præmisser. Åbne og imødekommende stueetager. Central plads med aktive funktioner.
 • Parkering:  Skjules under terræn og er med til at udligne niveauforskellene i de tilstødende områder.
 • Identitet:  Stor samhørighed som samlet bydel, men også mulighed for at markere sig individuelt via hver enkel bygningsenhed.
 • Fleksibilitet:  Stor fleksibilitet i størrelse, placering og sammensætning af de enkelte bygningsenheder. 

 

Data
 • By: København
 • Projekt-type: Kontor
 • Projekt-status: Kommende
 • Kontor: 79000 m²
 • Domiciler: fra 3000 m²
 • Indflytning: 14-16 mdr. fra kontrakt
 • Energimærke: A
 • Certifikater: DGNB
nvn
Nicolai V. Nielsen

Kundechef, NCC Property Development

Tobaksvejen 2A, 2860 Søborg

Brochure

Kontakt