Information til kunder og leverandører

Fra den 1. januar 2016 har NCC indført en ny organisation. Her finder du information vedrørende ændring af selskabsnavne, faktureringsadresser og momsnumre.

Ændring af selskabsnavne

Som en formel konsekvens af denne forandring vil en række selskabsnavne pr. 1. maj 2016 blive ændret som følger: Navneændringen gælder følgende selskaber:

 • NCC Construction Sverige AB bliver til NCC Sverige AB
 • NCC Rakennus Oy bliver til NCC Suomi Oy
 • Construction AS bliver til NCC Norge AS
 • NCC Construction Danmark A/S bliver til NCC Danmark A/S
 • NCC Roads Holding AB bliver til NCC Industry Nordic AB
 • NCC Roads AB bliver til NCC Industry AB
 • NCC Roads OY bliver til NCC Industry Oy
 • NCC Roads AS bliver til NCC Industry AS
 • NCC Roads A/S bliver til NCC Industry A/S

Der sker ingen ændringer af forretningsområdet NCC Property Development.

Ændring af momsnumre

Fra den 1. maj får NCC AB og NCC Sverige AB nyt momsnummer (VAT):

 • NCC AB: SE556034517401
 • NCC Sverige AB (tidligere NCC Construction Sverige AB): SE556613492901

Det indebærer, at I som kunde eller leverandør til NCC skal opdatere jeres register.

Samtlige selskaber vil efterfølgende være den samme juridiske enhed som før og beholde sit nuværende organisationsnummer. Selskaberne vil stadig være aftalepartnere for alle NCC’s kunder og leverandører.  

Ændring af fakturaadresser

Den 1. maj ændrer NCC også fakturaadresse for Sverige, Norge og Danmark. Finland beholder sin nuværende fakturaadresse. Der er en fakturaadresse pr. land, uanset hvilket NCC-selskab fakturaen er stilet til:

Sverige                 NCC:s firmanavn FE 610 SE- 838 75 Frösön

Norge                   NCCs firmanavn FE 650 SE-838 75 Frösön Sverige

Danmark              NCCs firmanavn FE 680 SE-838 75 Frösön Sverige

Finland                 NCC:n firmanavn PL 524 00021 LASKUTUS Finland

Fakturer i Danmark: 

NCC’s registrerede adresse i Danmark og CVR-nummer skal fremgå af fakturaen. Derfor anbefaler vi i prioriteret rækkefølge:

 • at fakturaen fremsendes på mail som PDF dokument til det respektive NCC selskab, alternativt
 • er det muligt at påføre både faktureringsadressen i Sverige og registreringsadressen i Danmark, kan dette anvendes,
 • og endelig kan vi anbefale at fremsende fakturaen i en lukket kuvert med faktureringsadressen påført.

Elektronisk fakturering

NCC anvender elektronisk fakturering for at sikre en sikker og effektiv behandling af leverandørfakturaer. Det er vigtigt, at vores leverandører følger vores retningslinjer vedrørende fakturering.

Det er vigtigt, at I altid udformer fakturaen korrekt. Fakturaer til NCC skal indeholde:

 • Korrekt selskab i NCC
 • Korrekt NCC-projektnummer på fakturaens første side
 • Korrekt kontaktperson hos NCC

Hvis du er usikker på, om du har det korrekte projektnummer, bedes du kontakte bestilleren eller din kontaktperson hos NCC.

ALLE fakturaer, der mangler gyldigt NCC-projektnummer, vil blive afvist/returneret.

NCC foretrækker at modtage en faktura vedhæftet en e-mail, eller at man sender en papirfaktura til scanning.

E-Mail

Fakturaer kan sendes via e-post til dkinvoice@ncc.se

 • Fakturaen skal fremsendes vedhæftet til en e-mail og i PDF-format.
 • Hele fakturaen samt bilag skal sendes om én PDF-fil.
 • Du kan vedhæfte flere PDF-filer til en e-mail, forudsat at hver fil indeholder en komplet faktura.

Bemærk, at PDF-faktura er en automatisk service, og at eventuelle meddelelser, som du sender i e-mailen dkinvoice@ncc.se ikke bliver læst.

Post

Fakturaer kan også sendes med post til: [NCC firmanavn] FE 680 SE-838 75 Frösön Sverige NCC selskabsnavn skal erstattes med det fulde juridiske navn for det aktuelle NCC selskab. Under Fakturaadresser findes en liste over korrekte selskabsnavne og adresser