Spørgsmål og svar

Ændring af selskabsnavne

  1. Hvad indebærer forandringen primært for mig som kunde? Ændringen af selskabsnavnene er kun en formel ændring, eftersom det er organisationsnummeret, der er den juridiske enhed.
  2. Hvad er det primære formål med navneændringen? Ændringen af selskabsnavnene er en formel konsekvens af NCC’s nye organisationsstruktur.  
  3. Indebærer navneændringen også nye organisationsnumre? Nej, det er kun selskabsnavnene, der bliver ændret. De eksisterende organisationsnumre bevares.
  4. Hvornår skal vi senest rette selskabsnavnet i vores registre?Selskabsnavnene skal ændres fra og med den 1. maj 2016. Derefter vil de nye selskabsnavne stå på NCC’s fakturaer.
  5. Gælder navne-/informationsændringen også igangværende projekter? Ja, alle fakturaer, der sendes efter den 1. maj, vil indeholde de nye oplysninger.
  6. Skal jeg gøre noget med de fakturaer, jeg allerede har modtaget? Nej, ændringen træder i kraft fra og med den 1. maj 2016.