Spørgsmål og svar

Ændring af selskabsnavne, fakturaadresser og momsnumre

 1. Hvad indebærer forandringen primært for mig som leverandør? Ændringen af selskabsnavnene er kun en formel ændring, eftersom det er organisationsnummeret, der er den juridiske enhed. Jeres systemer skal dog opdateres med de nye selskabsnavne fra og med den 1. maj. Det er også vigtigt, at I fra og med ovennævnte dato anvender de nye fakturaadresser. Hvis I på nuværende tidspunkt er leverandører til NCC Construction Sverige AB eller NCC AB, skal I også opdatere jeres system med de nye momsnumre (VAT):
  NCC AB: SE556034517401 NCC Sverige AB (tidligere NCC Construction Sverige AB): SE556613492901
 2. Hvad er det primære formål med navneændringen? Ændringen af de juridiske selskabsnavne er en formel konsekvens af NCC’s nye organisationsstruktur.
 3. Indebærer navneændringen også nye organisationsnumre? Nej, det er kun selskabsnavnene, der bliver ændret. De eksisterende organisationsnumre bevares.
 4. Hvorfor ændrer NCC fakturaadresserne? Dette er udelukkende en praktisk ændring, eftersom vores fakturahåndtering for Sverige, Norge og Danmark er flyttet til nye lokaler et andet sted i landet. Derfor ændrer vi fakturaadresserne i forbindelse med ændringen af selskabsnavnene den 1. maj. (Finland beholder sin nuværende fakturaadresse.)
  Sverige:     NCC’s selskabsnavn FE 610 SE- 838 75 Frösön Sverige
  Norge:       NCC’s selskabsnavn FE 650 SE-838 75 Frösön Sverige Danmark: NCC’s selskabsnavn FE 680 SE-838 75 Frösön Sverige
  Finland:     NCC:n Yritysnimi PL 524 00021 LASKUTUS  Finland
 5. Hvorfor ændres momsnummeret hos det nuværende NCC Construction Sverige AB i forbindelse med navneændringen til NCC Sverige AB? NCC AB og NCC Construction Sverige AB var tidligere i den samme momsgruppe, men fra og med den 1. maj 2016 afregistreres momsgruppen, og hvert selskab får sit eget momsnummer: NCC Sverige AB ændres til SE556613492901 og NCC AB ændres til SE556034517401.
 6. Hvornår skal vi senest begynde at anvende korrekt selskabsnavn, fakturaadresse og momsnummer på vores fakturaer til NCC? Selskabsnavn, faktureringsadresse og momsnummer skal ændres fra og med den 1. maj 2016. Det er jer som leverandør, der har ansvaret for, at oplysningerne bliver opdateret. Fakturaer med forkerte oplysninger vil muligvis blive returneret.
 7. Gælder ændringerne også igangværende projekter? Ja, alle fakturaer, der sendes efter den 1. maj, skal tilpasses.
 8. Skal jeg gøre noget med de fakturaer, jeg allerede har sendt, og som skal betales? Nej, ændringen træder i kraft fra og med den 1. maj 2016.
 9. Hvem afholder omkostningerne for eventuelle forsinkelser, der kan opstå, når fakturaer bliver returneret til os med en opfordring om at ændre fakturaoplysningerne? Det er jeres ansvar som leverandør, at oplysningerne bliver ændret i jeres system, men vi kan ikke forestille os, at der vil opstå forsinkelser i håndteringen af fakturaer. Vores ambition er, at virksomheden skal fortsætte som normalt.