DIN Forsyning - Transformerbygning A05

Etablering af en transformerbygning til projektet ”Fremtidens Fjernvarme” på Esbjerg Havn.

Denne byggesag omhandler etableringen af en transformerbygning til projektet ”Fremtidens Fjernvarme” på Esbjerg Havn. Byggesagen omhandler endvidere etableringen af den nærliggende batterigård samt fundamentet til den nærliggende spædevandstank.
Transformerbygningen skal forsyne det samlede varmeværk. Hovedforsyningen til det samlede anlæg føres til transformerbygningens to hovedtransformatorer og videre ind til hovedfordelingstavlen, hvorfra elforsyningen fordeles til anlæggets øvrige bygninger. Bygningen indeholder endvidere en gasgenerator med tilhørende udstyr som sammen med den tilhørende batterigård fungerer som nødforsyning. Alt jord- beton og kloakarbejder er udført i egenproduktion. Betonarbejdet er af en vis kompleksitet pga. mange niveauspring, svævende insitu dæk samt kabelkanaler. Derudover indeholder byggeriet øvrige bygningsarbejder som elementmontage, tag, tømrer, vvs, el, maler og ventilation. Byggeriet er opført med elementvægge og dæk. Som facade er monteret paroc paneler og stålskelet, som skal danne ”ramme” for en senere slutbeklædning. Tagdækning er med varmt tag på dæk som isolering og pap. Der har været strenge adgang- og koordineringskrav på byggepladsen da denne entreprise (A05) blot er én af ét stort samlet projekt. Derudover har der været høje krav til dokumentation.