Dragonkasernen, Holstebro

Dragonregimentets kaserne er ligeledes en del af det samlede projekt: ”Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter”, der omfatter nybyggeri på en række af Hærens etablissementer fordelt i hele landet.

Bygning 135 på Dragonkasernen i Holstebro, en bygning fra 1950’erne - et gammelt depot - er nu blevet ombygget til et moderne kampvognsværksted og garage, med 18 standpladser til kampvogne.
Bygningen er energioptimeret og lever i dag op til nutidens standard for arbejdsmiljø.

Projektet har også inkluderet nye forpladser og forbindelsesveje.
De 2500 m2 er opført i en hovedentreprise, med partnere Viborg Ingeniørerne A/S og Salomonsson Arkitekter.