Foto: Før og efter udlægning af sten i Regstrup Å

NCC bidrager til biodiversiteten i Regstrup Å

Med 140 m3 store sten fra NCC’s grusgrav i Løng har den biologiske mangfoldighed og produktionen af havørred fået et markant løft i et lille vandløb i Regstrup Å ved Holbæk.

Sidst i september kunne man se en vældig aktivitet i Regstrup Å. Med hjælp fra Holbæk Kommune asede og masede en håndfuld frivillige fra foreningen Tuse Å’s Ørredsammenlutning (TØS) og Den sjællandske Grusbande nemlig med at udlægge store sten fra NCC’s grusgrav i Løng på en 600 m lang strækning i det lille vandløb. Målet med det hele var at forbedre forholdene for vandløbets havørreder, som hvert år vandrer op fra Isefjorden og gyder i stort tal på strækningen.

Den valgte strækning løber i et idyllisk landskab rundt om Løvenborg Slot. Vandet risler hen over en bund, som mange steder består af et lag småsten på størrelse med valnødder. Her gyder havørreder på op til 10 kg hvert efterår deres æg, og her klækker tusindvis af små ørredunger om foråret. Og så skulle man jo tro, at alt var godt? Men det er det ikke. På trods af den megen yngel lige efter klækningen, så forsvinder de fleste igen i løbet af sommeren.

Ifølge ferskvands- og fiskeribiolog, Peter W. Henriksen fra Limno Consult, så skyldes dette, at der mangler skjulesteder, som er helt nødvendige, fordi små ørreder er meget udsatte for at blive ædt af bl.a. fiskehejrer og skarver. Desuden er de små fisk meget aggressive indbyrdes og tager territorier, som forsvares mod indtrængende artsfæller, der jages på porten. Der er derfor en ligefrem sammenhæng mellem, hvor tæt de står og antallet af store sten. - ”Des flere sten - desto flere ørreder overlever”, siger Peter W. Henriksen.

Store sten skaber gode skjulesteder

Hos NCC er det ligefrem et miljømæssigt mål at fremme den biologiske mangfoldighed – både i egne grusgrave, men også gerne i forbindelse med de projekter, som virksomheden leverer stenmaterialer til. - ”Med vores fokus på biodiversitet og vores store beholdning af større sten i Løng Grusgrav var det helt oplagt, at vi skulle medvirke til naturgenopretningsprojektet i Regstrup Å”, fortæller Søren Evald Jensen, områdechef i NCC Råstoffer.

De bedste skjulesteder for ørrederne er nemlig store sten på størrelse med fodbolde eller større. Omkring dem danner strømmen huler og skjul og her er læ, så fisken ikke skylles bort eller bruger for megen energi. Også andre dyr i vandløbet forventes at få glæde af de mange sten. F.eks. finder larver, insekter og andre smådyr skjul ved stenene, så den samlede biologiske mangfoldighed er altid større på stenede strækninger sammenlignet med strækninger uden.

”En hurtig beregning viser, at der kan produceres omkring 300 små havørreder til Isefjorden på den restaurerede strækning hvert år fremover”, siger Peter W. Henriksen.

Han fortæller, at der hvert år overlever cirka 30 havørreder, som om nogle år vil vandre tilbage til præcis det område i Regstrup Å, hvor stenene blev lagt ud for at gyde deres æg.

Søren Evald Jensen

Områdechef, Råstoffer Øst, NCC Industry