NCC skal bygge DFDS’ nye hovedkvarter på Marmormolen i Nordhavn for PensionDanmark

Det nye hovedkvarter kommer til at ligge i tæt forbindelse med havet og den færdige bygning vil minde om et stort skib, der ligger i havn. Kontrakten er på 293,5 mio. kroner

Bygningens design henter sin inspiration fra cruiseskibets opbygning. De to nederste ’dæk’ i bygningen bliver til parkering, derover kommer tre dæk med kontorarbejds-pladser, og endelig kommer den til at rumme møderum, restaurant og et auditorium i to dæks højde med plads til 2-300 mennesker. På toppen af bygningen kommer der en tagterrasse, der får udsigt over vandet.

”Det er en usædvanlig bygning, der med sit maritime udtryk bygger bro mellem placeringen ved vandet og DFDS’ virke. Vi glæder os til at opføre dette spændende byggeri,” siger NCC Danmarks direktør, Palle Bjerre Rasmussen.

NCC har tidligere opført de boliger, der ligger på Marmormolen, hvor man også finder FN-byen.

En byggeplads med historie

Adressen Marmorvej 2 på Marmormolen har en lang og spændende historie. Stedet har sit navn fra det marmorværk, som i mange år lå på stedet. UNICEF har haft en lagerbygning her, og der har ligget 3-4 punkthuse, der har været pælefunderet med 6-800 egetræspæle i ti meters dybde.

Arbejdet med at forberede grunden til det nye byggeri er netop gået i gang. Marmorværkets gamle lastningsrampe og alle de gamle træpæle skal fjernes, ligesom der skal omlægges kloakker og kabler i jorden, før selve byggeriet kan begynde.

I løbet af oktober vil der blive udført en forsøgsserie med pilotering af pæle, og fra 1. november begynder det egentlige entreprisearbejde. Det store kontorbyggeri forventes at stå klar til indflytning primo 2022.

Øvrige parter i projektet er PLH arkitekter og NCC Engineering, der fungerer som rådgiver.

En usædvanlig bygning, der med sit maritime udtryk bygger bro mellem placeringen ved vandet og DFDS’ virke