Tid til at tjekke reflekserne

Vi går en mørk tid i møde. Synlighed på de udendørs arbejdspladser er derfor ekstra vigtig.

Den mørke tid kan gøre det svært for os at se hinanden, og derfor er overgangen fra sommertid til vintertid en god anledning til at tjekke reflekserne på vores arbejdstøj.

For at undgå farlige situationer i den mørke tid, sætter vores arbejdsmiljøorganisation i NCC hvert efterår fokus på, at vores medarbejdere får tjekket op på reflekstøjet. I NCC starter en stor del af vores kolleger nemlig dagens arbejde tidligt om morgenen, blandt andet ude i trafikken, i grusgrave og på byggepladser, værksteder og fabrikker – områder med tung trafik og store maskiner.

”Synlighedstøj er et personligt værnemiddel, som vi selvfølgelig altid stiller til rådighed for vores ansatte, hvad enten arbejdet skal udføres om dagen eller om natten. Men når den mørke tid melder sin ankomst, er det ekstra vigtigt, at vi får fulgt op på, om vores medarbejdere bruger synlighedstøjet korrekt”, siger Christian Køhler-Johansen, Arbejdsmiljøchef i NCC i Danmark.

Reflekser har en kort levetid

Reflekser holder ikke for evigt, og man bør derfor med jævne mellemrum tjekke reflekser på arbejdstøjet, hvis man udfører arbejde, hvor der er kørende trafik. Reflekserne forringes nemlig, så snart de udsættes for sand og grus. Det samme sker, når vi vasker vores arbejdstøj.

”Det er utroligt vigtigt, at vi er opmærksomme på en refleks’ levetid. Jeg plejer at sige, at reflekser kan blive vasket op til 30 gange. Derefter bør de udskiftes, da de ikke længere har den optimale virkning”, siger Helle Rømer, som er arbejdsmiljøchef for NCC Industry, og som de seneste fire år har arbejdet med at fremme sikkerheden for vores mange medarbejdere ude i trafikken.

Hun forklarer, at formålet med at bruge reflekstøj er at beskytte den ansatte mod påkørsel ved at synliggøre vedkommende på lang afstand. Reflekstøjet yder ikke i sig selv nogen beskyttelse, hvis den ansatte bliver påkørt, men tjener alene det formål at give føreren af et køretøj længere tid til at reagere for at undgå påkørsel. ”Reflekstøj må derfor aldrig erstatte andre sikkerhedsmæssige tiltag som fx afspærringer og afmærkning af vejen”, understreger hun.

”Det handler i bund og grund om at gøre sig så synlig som mulig – og her er reflekserne helt afgørende, særligt med den årstid, vi går i møde”, siger Helle Rømer.

Christian Køhler-Johansen

Arbejdsmiljøchef, NCC Danmark

Helle Rømer

Arbejdsmiljøchef, NCC Industry