Foto: RGS Nordic

Virksomheder ser potentialerne ved genbrugsasfalt

Klimabevidste virksomheder har fået øjnene op for de grønne asfaltbelægninger. En af dem er RGS Nordic, hvor bæredygtighed er selve rygraden i virksomheden.

RGS Nordic er specialister i behandling af forurenet jord, industrispildevand og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald. Da virksomheden i foråret indgik en aftale med NCC om udlægning af ny asfalt på deres 200.000 kvm store modtageplads på Selinevej i København, var det derfor indlysende at vælge en belægning med genbrugsasfalt.

”Hos RGS Nordic har vi selv mange års erfaring med at arbejde den cirkulære tankegang ind i industrien. Derfor er genanvendelse af asfalt i fin tråd med vores egen bæredygtige profil og vores ønske om at være ledende aktør inden for genbrug af jordens ressourcer. Når vi selv arbejder bæredygtigt, må vi også støtte op om de bæredygtige løsninger, vi får fra andre, siger Jan Glerup, regionsdirektør i RGS Nordic.

For år tilbage var det helt almindelig praksis, at gammel asfalt blev deponeret på lossepladser og i grusgrave, men det er heldigvis ikke tilfældet i samme grad som tidligere. For asfaltbranchen har i mange år genanvendt materialer, som for eksempel affræset asfalt, knust beton, jernbaneskærver og mange andre genanvendelige råvarer.

”Vi sparer på jordens ressourcer, når vi genbruger gammel asfalt i ny asfalt, og vi undgår de energikrævende processer, som nye materialer skal gennemgå, før de kan anvendes i produktionen. Samtidigt er det en samfundsøkonomisk fordel, fordi de anvendte materialer i asfalten erstatter materialer, som ellers skal importeres i udlandet”, siger Arne Andersen, salgs- og markedschef i NCC Industry, Asfalt.

Samme kvalitet og holdbarhed

Det er dog ikke alene bæredygtighed, som er i fokus, når RGS Nordic skal have nye belægninger til deres pladser rundt i landet. Holdbarhed og kvalitet har også stor betydning. Modtagepladsen på Selinevej er Danmarks største plads for jord- og bygningsaffald og får hver dag besøg af 4-500 lastbiler, der skal aflevere bygge- eller have-park-affald. Pladsen er derfor udsat for meget tung trafik, og det kræver en slidstærk asfaltbelægning. Men ifølge NCC kan en slidstærk asfalt lige så vel være en genbrugsasfalt. Virksomheder og kommuner behøver derfor ikke at gå på kompromis med asfaltens kvalitet, når de vælger en genbrugsasfalt til deres veje og pladser.

”Genanvendelse er oftest kendetegnet ved at ”down-cycle” et produkt. Men når man genbruger gammelt asfalt i den nye asfalt, sker der en direkte genanvendelse, fordi man bibeholder værdien på de materialer, der indgår. Resultatet har de samme egenskaber og kvalitet som traditionelt produceret asfalt. Genbrugsasfalt er derfor ikke et 2. sorteringsprodukt, som nogen måske tror”, siger Arne Andersen.

Satser på mere genbrug

NCC har de seneste par år forberedt sig på at blive endnu bedre til at producere genbrugsasfalt til de danske veje og har derved optimeret sin produktion, så den er gearet til at håndtere større mængder genbrugsasfalt. Den nye Holstebromotorvej består blandt andet af store mængder genbrugsasfalt, og på udvidelsen af den Fynske motorvej, er NCC netop nu i færd med at sætte et bæredygtigt aftryk.  

Arne Andersen

Salgs- og markedschef, Asfalt Sjælland, NCC Industry