NCC udlægger ekstra stærk genbrugsasfalt for RGS Nordic

Miljøvirksomheden RGS Nordic får ikke blot en nyasfalteret plads ved deres nye anlæg i København. De får også en plads bygget op af genbrugsasfalt og knuste granitmaterialer, der giver belægningen en høj kvalitet og stor styrke over for tung trafik.

RGS Nordic er specialister i behandling af forurenet jord, industrispildevand og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald. Virksomheden driver 22 modtage- og behandlingsanlæg i hele landet, og i disse dage hjælper NCC med at udlægge asfalt på en af RGS Nordics lokationer i København – En 51.000 m2 stor plads, som skal anvendes til et nyt behandlingsanlæg i Nordhavn.

50 procent genbrugsasfalt
Opbygningen består først og fremmest af 10 cm asfalt bærelag af typen GAB I, som er særlig velegnet til pladser og veje med høj trafikbelastning. Asfalten er produceret med 50 % genbrugsasfalt, som kommer fra RGS Nordic selv. På den måde begrænses brugen af jordens ressourcer samtidig med, at CO2 belastningen fra produktet reduceres.

”Asfalt er overvejende et naturmateriale. Det betyder, at næsten al gammel asfalt er 100 % genbrugelig. Når vi genbruger gammelt asfalt i den nye asfalt sker der derfor en direkte genanvendelse, fordi man bibeholder værdien på de materialer, der indgår. Samtidig undgår vi de energikrævende processer, som nye materialer skal gennemgå, før de kan anvendes i asfaltproduktionen,” siger Ary Akrawy, salgs- og entrepriseleder i NCC Industry, Asfalt.

Han fortæller, at andelen af genbrugsmaterialer i belægningen på pladsen i Nordhavn ikke har nogen negativ indvirkning på kvaliteten af asfalten, tværtimod:

”Vi opnår faktisk en bedre kvalitet, da den knuste asfalt indeholder en væsentlig andel knuste granitmaterialer, som normalt ikke anvendes i denne type asfalt, og det er med til at styrke belægningens holdbarhed,” siger Ary Akrawy.

Asfalt til tung trafik
Når bærelaget er anlagt, lægger NCC et 3 cm slidlag af asfaltbeton (AB 11t). Denne type slidlag har en enorm styrke og er derfor, ligesom bærelaget, velegnet til industriarealer med tung trafik.

Slidlaget indeholder 30 % genbrugsasfalt, som udelukkende består af granitmaterialer, og som derved sikrer høj stabilitet. På den måde vil arealet være gearet til hård trafik og vridende belastning fra lastbiler og andre tunge køretøjer, der lægger vejen forbi pladsen i fremtiden.

Ordren udføres af og bogføres i NCC Industry i fjerde kvartal.

For yderligere information kontakt venligst:
Carl Johan Corneliussen, Pressechef Tlf.: 26152127, E-mail: carcor@ncc.dk

NCC´s pressetelefon +45 41 70 49 09 samt NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC er en af de førende entreprenørvirksomheder i Norden. Med udgangspunkt i sin ekspertise inden for ledelse af komplekse byggeprocesser, bidrager NCC positivt inden for det byggede miljø for både kunder og samfund. Vores forretning omfatter udvikling af erhvervsejendomme, bygge- og infrastrukturprojekter, samt asfalt og råstofudvinding. I 2021 havde NCC en omsætning på ca. 53 milliarder SEK og 13.000 ansatte. NCC’s aktier er noteret på Nasdaq Stockholm.