NCC står for nyt hospitalsbyggeri i Horsens

NCC har indgået aftale med Region Midtjylland om at opføre den nye del af Hospitalsenheden Horsens. Der er tale om en totalentreprise.

Den nye del af Hospitalsenheden Horsens skal rumme nye ambulatorier, nye operationsstuer, ny intensivafdeling og to nye sengeetager udelukkende med en-sengs stuer. Dermed skal det 10.900m2 nybyggeri bidrage til visionen om at skabe et stort og tidssvarende akuthospital, hvor patienterne ankommer og behandles døgnet rundt.

NCC har stor erfaring i at bygge og renovere sygehuse. Det drejer sig blandt andet om Odense Universitetshospital, Sygehus Sønderjylland i Aabenraa og Esbjerg Psykiatrisk afdeling. Samtidig er entreprenøren i dag i gang med at opføre en ny enhed på Rigshospitalet og på Herlev Hospital samt Viborg Sygehus.

”Vi er glade for at kunne være med til at bidrage med vores ekspertise og levere et kvalitetsbyggeri. Sygehuse har været et prioriteret marked for os i mange år, og de erfaringer, der er kommet ud af det, kan Hospitalsenheden Horsens og deres patienter nu nyde godt af, ” siger Nicolai Schultz, direktør i NCC Construction.    

Tryghed er afgørende
Den nye del af Hospitalsenheden Horsens skal sammenbygges med andre dele af det eksisterende hospital, og det kræver en særlig ekspertise. Det stiller krav til logistik, til kompleksiteten af byggeriet og til at kunne bygge, mens hospitalet er i drift. For eksempel kan NCC ikke få leveret betonelementer, hvis det indebærer, at vejen spærres for ambulancerne, ligesom det heller ikke er muligt at slukke for brandalarmerne, når der skal ske indgreb i de eksisterende installationer.

Det unikke ved denne byggesag er, at der er tale om en totalentreprise, hvorfor NCC Construction har ansvaret for tid, økonomi og kvalitet i projektet. Det giver i en række fordele for bygherren.

”Som rådgivende entreprenør er det vores fornemste opgave at skabe det rette overblik, så vi kan træffe de rigtige beslutninger i projektet. På Hospitalsenheden Horsens har vi udnyttet den store tværfaglige muskel, vi har som nordisk organisation. Det betyder, at vores bygherre kan være helt tryg ved, at de får et byggeri i høj kvalitet, hvor vi har øje for deres behov. Vi tager ansvar for hele processen, for det er vores folk, der skal stå på mål for løsningerne i sidste ende, ” siger Ole Møller Petersen, senior projektchef og tilbudsansvarlig på byggesagen.

Byggeriet forventes at gå i gang i november og vil stå færdig i foråret 2018.

Fakta om byggeprojektet Nye Nord

  • Bygherre: Hospitalsenheden Horsens v/Region Midtjylland
  • Arkitema K/S og Sweco Danmark A/S er rådgivere for bygherren.

  • Totalentreprenør: NCC Construction Danmark A/S

  • Aarhus Arkitekterne og MidtConsult er rådgivere for NCC.

  • Det nye hospitalsbyggeri bliver på i alt 10.900 m2 fordelt på fire etager med plads til bl.a. nye ambulatorier, nye operationsstuer, ny intensivafdeling og to nye sengeetager udelukkende med 1-sengs stuer.

  • Opførelsen forventes at gå i gang i efteråret 2016, og byggeriet opføres i Energiklasse 2020.


For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Kommunikations- & Marketingchef Ghita Borring, NCC Construction Danmark A/S, telefon 41 70 44 40

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 45,5 mia. kr. og 18.000 medarbejdere i 2014. NCC-aktien er noteret på NASDAQ OMX Stockholm.

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Housing. I 2014 havde NCC i Danmark en omsætning på 6,2 mia. DKK og cirka 2.100 ansatte.