NCC reducerer støjen fra Nordjysk asfaltfabrik

De seneste seks år har NCC investeret i en lang række tiltag på asfaltfabrikken i Hjallerup for at minimere fabrikkens påvirkninger på miljøet. Senest er der rejst en flere hundrede meter lang støjvæg, som skal dæmpe lyden fra fabrikken.

”Vi har løbende arbejdet på at minimere støjen fra fabrikken i Hjallerup. Siden 2016 har vi investeret omkring 7,5 millioner kroner – alene i støjforbedrende aktiviteter på fabrikken”, siger Susanne Carlsen, Miljø- og kvalitetskoordinator i NCC Industry, Asfalt.

Asfaltfabrikken har ligget på lokationen på Dalvej i Hjallerup siden 1956 – et område, der i kommuneplanen, er udlagt til tungere industri. Her har fabrikken og dens medarbejdere i mere end 65 år produceret asfalt til vedligeholdelsen af vejene i lokalområdet og medvirket til udviklingen af infrastrukturen i hele Nordjylland. Men i takt med at borgere har valgt at bosætte sig tættere på fabrikkens produktionsområde, er der opstået et behov for at optimere fabrikken i forhold til nærmiljøet.

De typiske miljøpåvirkninger fra en asfaltproduktion er støj. Derfor satte NCC tilbage i 2016 en uvildig rådgivende ingeniørvirksomhed med speciale i støjmålinger til at udføre støjberegninger på lokationen. Dermed havde NCC det rette grundlag for at kunne investere i tiltag, som dels sikrede at NCC’s asfaltproduktion i Hjallerup lå under grænseværdierne for støj, og dels kunne imødekomme de nærmeste naboers ønske om at få reduceret støjen fra fabrikken.

Ny støjvæg er netop færdig
De støjreducerende tiltag i Hjallerup tæller blandt andet en støjmur, inddækninger på fabrikkens produktionstårn og -anlæg samt transportbånd. Dertil forskellige tekniske ændringer af udstyret samt støjberegninger på hver enkelt støjende aktivitet og maskindel på fabrikken. l 2021 satte NCC et nyt støjhegn op, og så sent som i sidste uge blev en ny spunsvæg om pladsen færdigetableret.

”Støjvæggen har været et større projekt. Den første strækning består af 52 meter spuns ved vores knuseplads. Derudover har vi en strækning på 150 meter spunsvæg mod nærmeste nabo og en strækning på 130 meter ved vores oplagsplads til genbrug. Og endeligt har vi en strækning på 70 meter med støjabsorberende moduler ind mod nabo. Alle strækninger rejser sig 3 meter over terræn”, siger Lars Thøstesen, teknisk chef i NCC Industry, Asfalt.

For at udføre spunsarbejdet har NCC trukket på egne interne kræfter. Det er altså NCC’s egen funderingsenhed – Hercules Fundering – der har opført spunsvæggene, som består af i alt 261 spuns på imellem 6-10 meters længde.

”Under etableringen af den helt nye spunsvæg har vi sat vibrationsmålere over hele fabriksområdet og hos naboerne. Dette for at sikre fuld dokumentation for, at vi overholder de tilladte grænseværdier for vibrationer”, siger Susanne Carlsen, Miljø- og kvalitetskoordinator i NCC Industry, Asfalt.

Hun fortæller, at NCC i fremtiden påtænker at se nærmere på, hvordan virksomheden yderligere kan dæmpe potentielle støjkilder, såsom at ændre kørevejene for at minimere trafikken på pladsen.

For yderligere information kontakt venligst:
Carl Johan Corneliussen, Pressechef, email: carcor@ncc.dk, telefon +45 26152127

NCC´s pressetelefon +45 41 70 49 09 samt NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC er en af de førende entreprenørvirksomheder i Norden. Med udgangspunkt i sin ekspertise inden for ledelse af komplekse byggeprocesser, bidrager NCC positivt inden for det byggede miljø for både kunder og samfund. Vores forretning omfatter udvikling af erhvervsejendomme, bygge- og infrastrukturprojekter, samt asfalt og råstofudvinding. I 2021 havde NCC en omsætning på ca. 53 milliarder SEK og 13.000 ansatte. NCC’s aktier er noteret på Nasdaq Stockholm.