NCC skal drive byggepladsen på BørneRiget fra byggestart til aflevering

En velfungerende byggeplads er en forudsætning for et vellykket byggeprojekt. Og netop byggepladsledelse er noget NCC’s Civil Engineering enhed har stor erfaring med, og som nu kommer i brug på BørnetRigets byggeplads

Det kræver en entreprenør med solid erfaring med komplekse byggerier i bynære om­givelser at sikre en god byggeproces. NCC har den erfaring, og nu skal den bruges til at styre byggepladsen til det nye BørneRiget, som bygges i et samarbejde mellem Region Hovedstaden og Ole Kirk’s Fond på Rigshospitalet i København.

”Vi har den erfaring og viden i NCC, og vi glæder os til at være en del af verdens bedste byggeplads til verdens bedste bør­nehospital,” siger produktionsleder Andreas Beuck fra NCC Civil Engineering.

Planlægning og styring med LEAN-værktøjer

Dygtige folk i NCC’s anlægsdivision har netop den indsigt, der skal til for at løse opgaven på et projekt, der rummer nogle helt særlige udfordringer i forhold til begrænset plads, og at der skal bygges helt tæt på det eksisterende sygehus, hvor der kan være mennesker, der er særligt følsomme over for støj, støv og vibrationer fra en byggeplads.

Nogle af kompetencerne Andreas Beuck også regner med at trække på er værktøjer til at se fremad og forudse produktionens behov, samt viden om just-in-time leverancer og stram logistikstyring, og endelig en samarbejdsånd og fleksibilitet, der vil skabe en smidig og uhindret byg­geproces

”Når vi planlægger sådan en opgave, bruger vi LEAN-principperne, så vi sikrer en stram styring af logistik, sikkerhed og koordinering mellem parterne,” siger Andreas Beuck. ”Det er en styrke, at vi har en stor organisation i ryggen, fordi det giver os mulighed for at mande op og ned efter behov i forhold til projektets forskellige faser.”

Opgaven rummer blandt andet drift og optimering af skurbyen, håndtering af affald og renhold af pladsen, logistik, stilladser, afspærring og adgangsveje samt ikke mindst overdragelse mellem forskellige storentreprenører, hvor der også typisk er en række opgaver, der skal løses.

Friske erfaringer fra en af Danmarks største byggepladser

Driften af en byggeplads har stor betydning for, hvordan byggeriet forløber, for det er en kompleks opgave med mange interessenter – fra naboer over bygherre til kommende brugere – som alle oplever byggeriet forskelligt. Derfor er der brug for professionelle folk til opgaven.

Det var netop NCC’s anlægsdivision, der tog sig af driften af den store byggeplads ved Amagerværket, hvor mange entreprenører tog sig af forskellige dele af det store projekt. Erfaringerne herfra kan overføres direkte til opgaven på BørneRiget, så de kan skabe fundamentet for, at de øvrige entreprenører kan løse deres opgave.

”Nøgleordet her er samarbejde,” siger Andreas Beuck. ”Det er helt afgørende, at viljen er der, men det er også vigtigt, at vi har de rigtige værktøjer til at understøtte det gode samarbejde mellem alle parter og til at løse de konflikter, der kan opstå undervejs i et projekt med så mange parter, og at vi har et konstant fokus på det.”

BørneRiget udgør samlet ca. 58.000 m² og skal placeres på Rigshospitalets matrikel på Blegdamsvej og blive en integreret del af Rigshospitalet, da mange behandlinger kræver eksperter fra hele hospitalet. Byggeriet er opdelt i to etaper, men skal ses som et samlet og sammenhængende byggeri. Arkitekterne 3XN har tegnet det vindende projekt.

Der var første spadestik på byggeriet i april, og projektet forventes afsluttet i sommeren 2024. Ordren beløber sig til ca. 50 mio. danske kr.

 

For yderligere information kontakt venligst: 

Pressechef Carl Johan Corneliussen, NCC Danmark, 26 15 21 27, carcor@ncc.dk

NCC´s pressetelefon +45 41 70 49 09 samt NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC er en af de førende entreprenørvirksomheder i Norden. Med udgangspunkt i sin ekspertise inden for ledelse af komplekse byggeprocesser, bidrager NCC positivt inden for det byggede miljø for både kunder og samfund. Vores forretning omfatter udvikling af erhvervsejendomme, bygge- og infrastrukturprojekter, samt asfalt og råstofudvinding. I 2020 havde NCC en omsætning på ca. 38 mia. DKK. og 14.500 ansatte. NCC’s aktier er noteret på Nasdaq Stockholm.