Milepæl: Der er banet vej for den klimavenlige fjernvarme til Indre By

Tunnelboremaskinen Gertrud har netop set dagens lys igen, efter at have boret en 320 meter lang tunnel under Københavns Havn, der skal give Indre By klimavenlig fjernvarme.

Entreprenørerne NCC Construction og Smet Group har nu boret en ca. 320 meter lang fjernvarmetunnel under Københavns Havn, som strækker sig fra Islands Brygge til Kalvebod Brygge. Det er HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, der står bag projektet, som skal gøre det muligt at forsyne Indre By med klimavenlig fjernvarme fra det overskud, der i øjeblikket er i fjernvarmenettet på Amager.

”Vi er nu nået hele vejen fra Islands Brygge til Kalvebod Brygge i en dybde på 26 meter under havoverfladen. Dermed så boremaskinen Gertrud igen dagens lys, da vi forleden kunne hejse hende op af hullet og markere afslutningen på hendes møde med den københavnske kalk og flint” siger Søren Witt Andersen, områdedirektør i NCC.

HOFOR og NCC gik forleden den første tur igennem tunnelen, der nu er klar til installation af selve fjernvarmerørene.

”Det er en vigtig milepæl for projektet, og vi er glade for, at vi nu er tættere på at bringe den klimavenlige fjernvarme til Indre By. Samtidig er det en vigtigt brik i ambitionen om at gøre København til den første CO2-neutrale hovedstad i verden i 2025”, understreger Søren Birch, projektdirektør i HOFOR.

Når fjernvarmerørene er blevet installeret, anlægger NCC de to nedgangsskakte, der skal gøre det muligt at komme ned i tunnelen og vedligeholde rørene. Hele projektet forventes klar til fyringssæsonen starter i efteråret 2016, hvorefter københavnerne i Indre By vil kunne nyde klimavenlig varme.

Fakta om projektet:

 • NCC og Smet har i alt boret ca. 6500 ton jord væk.
 • Den færdige tunnel er ca. 320 meter lang med en diameter på ca. tre meter. Det giver plads til både varmerør og en passage, hvor driftsteknikere kan komme til.
 • Fjernvarmetunnellen løber under havnen fra Islands Brygge lidt syd for Kulturhuset, til Falck huset ved siden af Politigården på Kalvebod Brygge-siden.

Fakta om tunnelboremaskinen Gertrud:

 • Tunnelboremaskinen, der har boret i den københavnske undergrund, blev traditionen tro døbt, inden borearbejdet gik i gang.
 • Maskinen fik navnet Gertrud, der betyder "spyddets styrke".
 • Gertrud er 6,2 m. lang, 3,6 m. bred og vejer 100 ton.
 • Boremaskinen Gertrud har en motor, der er ligeså stærk som 4.000 motorer i en almindelig familiebil.
 • Gertrud er nu sendt hjem til Belgien, hvor hun efter lidt ombygning skal ud på næste opgave.

Fakta om fjernvarme i København:

 • Fjernvarmetunnelen spiller en vigtig rolle i at gøre København til den første CO2-neutrale hovedstad i verden i 2025: Tunnelen vil nemlig være med til at sikre klimavenlig varme i københavnernes radiatorer i store dele af byen.
 • København er i den grad en fjernvarmeby – over 98 procent af byens behov for varme dækkes med fjernvarme.
 • Det er HOFOR, der forsyner de 500.000 københavnske kunder med fjernvarme.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Kommunikations- & Marketingchef Ghita Borring, NCC i Danmark , telefon 41 70 44 40
Christina Otzen, kommunikationsrådgiver, HOFOR, telefon 27 95 21 47

 

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 49,8 mia. kr. og 18.000 medarbejdere i 2015. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm. I 2015 havde NCC i Danmark en omsætning på 6,9 mia. DKK og cirka 2.200 ansatte.

HOFOR står for Hovedstadsområdets Forsyningsselskab. HOFOR forsyner byer med vand, fjernvarme, bygas og fjernkøling, afleder spildevand og opfører vindmøller. HOFOR har en fælles vision om – at skabe bæredygtige byer, baseret på klima- og miljørigtige forsyningsløsninger.