Endnu et godt årsresultat fra NCC i Danmark

Et voksende behov for bæredygtige boliger, kontorer og veje har præget aktiviteten i NCC i 2015. Både omsætning, indtjening og antallet af medarbejdere er steget. 

NCC i Danmark opnåede i 2015 en omsætning på 6,9 mia. kr. svarende til en stigning på 11 % i forhold til året før. Også indtjeningen fik et betydeligt løft – fra 351 mio. kr. i 2014 til nu 409 mio. kr. Det svarer til en fremgang på 17 %. Samtidig fik 156 nye medarbejdere job i NCC, så antallet nu er oppe på 2242. Ordreindgangen lå 1 mia. kr. lavere, mens selve ordrebeholdningen fortsat ligger på et tilfredsstillende højt niveau.

”Det er et resultat, vi kun kan være tilfredse med i NCC. Vi har endnu engang demonstreret, at vi kan indfri de ønsker og forventninger kunderne har samtidig med, at vi udvikler os og skaber lønsom vækst. Det gælder især i form af bæredygtige løsninger, og de kommer både vores kunder og samfundet til gode,” siger direktør Palle Bjerre Ramussen, NCC Construction Danmark.

Hele NCC koncernen har i andet halvår arbejdet med at skabe en ny, specialiseret nordisk organisation. Målet er at styrke vores tilbud til kunderne, samt høste værdier på tværs af landegrænser og forretningsenheder for på den måde at udnytte fordelen af at være en af de største bygge-og anlægsvirksomheder i Norden.

Fremgang på nye boliger og energirenovering
NCC Construction oplevede et godt år med stigende omsætning, indtjening og driftsmarginal. Omsætningen voksede 16 % til 4,1 mia. kr., mens indtjeningen steg med 11 % til 256 mio. kr. svarende til en driftsmarginal på 6,2 %.

Den øgede aktivitet skyldes især store byggeprojekter – både boliger og kontorer – samt energirenovering af et markant antal ældre lejligheder. Stærkt øget brug af digitalisering, både på kontorer og byggepladser, har skabt større produktivitet og samtidig har lanceringen af NCC Akademi styrket læring og videndeling både internt og eksternt.

”Vi er inde i en udvikling, hvor vi løfter os fra blot at bygge til at blive den rådgivende entreprenør, der er med til at drive samfundet i en mere bæredygtig retning. Det er vores nye Dome of Vision i Aarhus direkte udtryk for,” siger direktør Palle Bjerre Ramussen, NCC Construction Danmark.

NCC har indgået en partnerskabsaftale med Aarhus Kommune om at opføre en ny version af Dome of Visions dette forår. Domen er et moderne kulturhus og skal fungere som sådan, mens Aarhus er Europæisk Kulturhovedstad i 2017.

Stigende salg af boliger
NCC Bolig har i 2015 atter haft et salgsmæssigt solidt år, med en omsætning omkring 1 mia. DKK. Salget er primært drevet af god efterspørgsel efter projektboliger i hovedstadsområdet. I løbet af året er 188 boliger afleveret, herunder ejerlejligheder og svanemærkede rækkehuse i Havnevigen på Islands Brygge i København. Desuden er de sidste ejerlejligheder på Krøyers Plads, der i 2015 modtog den prestigefyldte MIPIM-pris som verdens bedste boligbyggeri, blevet afleveret til de private købere.

I løbet af året er 240 boliger sat til salg i Ørestad i København, Farum og Hillerød. NCC Bolig har i 2015 erhvervet byggeretter til lancering af tre nye projekter i det storkøbenhavnske område.

Flere kontorer i København og Aarhus
NCC Property Development kunne i fjerde kvartal 2015 melde fuldt udlejet i Vallensbæk Company House III. Et år med en samlet udlejning lidt under niveauet for foregående år sluttede med en positiv udvikling i aktiviteten på kontorlejemarkedet på vore væsentligste markedsområder København og Aarhus.  Vi har i årets løb færdigopført Zenit Company House II i Aarhus, som i andet kvartal blev solgt til PKA, og har i efteråret igangsat yderligere en etape af Zenit Company House.

Mildt vejr og høj aktivitet på vejene
NCC Roads A/S – som frem til udgangen af 2015 var inddelt i de tre selvstændige sektorer Asfalt, Råstoffer og Vejservice – har i fjor mærket hård konkurrence, hvor aktivitetsniveauet dog i alle sektorer har været tilfredsstillende.

I Asfalt har den udlagte mængde været noget over 2014-niveauet, hvilket især kan tilskrives det milde vejr i årets sidste måneder med mulighed for at arbejde helt frem til jul.

Råstoffer har i 2015 arbejdet med at tilpasse forretningen til markedet. Det har blandt andet ført til beslutningen om at lukke søpladsen i Odense. Til gengæld har der været stor aktivitet i og omkring Københavnsområdet med levering af store råstofmængder fra grusgrave og søpladser.

I Vejservice er markedet påvirket af hård konkurrence på pris, men Vejservice viser positiv udvikling for offentlig drift- og vedligeholdsudbud, hvor seneste indgåede kontrakt med Nordfyns Kommune er et eksempel. 

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Kommunikations- & Marketingchef Ghita Borring, NCC i Danmark, telefon 41 70 44 40

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 49,8 mia. kr. og 18.000 medarbejdere i 2015. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Housing. I 2015 havde NCC i Danmark en omsætning på 6,9 mia. DKK og cirka 2.200 ansatte.