Stål vinder frem i den danske byggebranche

NCC oplever en stigende interesse for stål fremfor beton i den danske byggebranche. Det er også tilfældet på det nye Rigshospital, hvor NCC står bag store komplicerede stålkonstruktioner.

Traditionelt har byggebranchen haft en forkærlighed for beton. Men det billede er ved at ændre sig. Den rådgivende entreprenør NCC oplever en stigende interesse for stål i den danske byggebranche. Samme tendens gør sig gældende på verdensplan, hvor stålproduktionen har været stigende de sidste 10 år. Det viser tal fra Dansk Stålinstitut.

”Med stål har man mulighed for at bygge andre og arkitektonisk interessante byggerier, end det vi kender fra traditionelle beton-byggerier, og det oplever vi, der er en stigende interesse for i markedet, ” siger Rune Holm Madsen, produktionsdirektør i NCC Danmark, Beton og Råhus. Han peger på, at det eksempelvis giver mulighed for mere dagslys i byggerierne til gavn for brugerne.

NCC står selv bag stålkonstruktioner på flere store, markante byggerier som Herlev Hospital og Nordfløjen på Rigshospitalet i København, der netop har fejret rejsegilde, og dermed kan fejre opførelsen af mere end 3000 tons stål.

Kræver specialiserede kompetencer
Nordfløjen består af syv længer, som skal huse bl.a. sengeafsnit, operationsstuer og administration. Længerne bliver zig-zagformet, og der er bl.a. brugt stål på taghusene, to frit-hængende gangbroer, og hele den tredje længe, som svæver frit over Finsen Instituttet, består alene af stål.

Ifølge Alex Andersen, der er senior produkti0nschef i NCC og ansvarlig for stålproduktionen på Nordfløjen, er byggeriet ret så kompliceret, og har under både fremstillingen og montagen krævet stor faglig indsigt.

”Det er komplekst at håndtere grænsefladerne mellem stålkonstruktionerne og det øvrige byggeri, ligesom bygningens geometri betyder, at der kræves meget stor præcision i beton -og stålarbejdet,” siger Alex Andersen, og peger samtidig på, at det har været en stor fordel for NCC, at man selv har været ansvarlige for at koordinere byggeriet, da eksempelvis rækkefølgen og tidspunktet for monteringen af stål i forhold til betondæk er afgørende.

Flere opgaver på vej
I NCC ser man flere tilsvarende opgaver på vej i markedet, der netop kræver specifikke kompetencer i at integrere stål og beton.

”Vi ser store perspektiver i at arbejde med kombinationen af stål- og betonløsninger, særligt set i lyset af vores stadige stræben efter at kunne tilbyde de mest interessante løsninger for vores kunder,” slutter Rune Holm Madsen.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Kommunikations- & Marketingchef Ghita Borring, NCC Danmark A/S, telefon 41 70 44 40

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 49,8 mia. kr. og 18.000 medarbejdere i 2015. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Building, NCC Property Development, NCC Industry, NCC Infrastructure. I 2015 havde NCC i Danmark en omsætning på 6,9 mia. DKK og cirka 2.200 ansatte.