NCC opfører Nyt Vendelbocenter i Sindal for Hjørring Kommune

Det ca. 10.000 m[2 ]store plejecenter skal rumme 96 ældreboliger til borgere med demens samt fælles- og servicearealer. Kontrakten er på ca. 170 millioner danske kroner.

Hjørring Kommunes nye ældrecenter i Sindal, som NCC skal stå for byggeriet af, placeres på kanten af Vendsyssels markante bakkeøer med nær kontakt til Sindal by. På den måde kan det på én gang drage fordel af landskabets kvaliteter og den bynære placering. Det nye Vendelbocenter forventes at stå klar til indflytning i sommeren 2024.

”Vi står overfor at skulle bygge kommunens største ældrecenter. Derfor har det været særligt vigtigt for os i bygherreudvalget at have fokus på at udforme det nye Vendelbocenter, så det både udstråler hjemlighed og tryghed for de mange beboere og brugere, og så det også bliver en god arbejdsplads for de mange forskellige faggrupper, der får deres daglige gang der. Med NCC som entreprenører er jeg sikker på, at vi er i trygge hænder i forhold til opførelsen,” siger Claus Mørkbak Højrup (V), der både er formand for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget i Hjørring Kommune og formand for bygherreudvalget.

Byggeriet består af en centerdel med træningsfaciliteter, aktivitetscenter, sygeplejeklinik, café/dagtilbud og administration samt en boligdel med 96 plejeboliger med tilhørende fælleslokaler. I alt bliver centeret på ca.10.000 m².


NCC har i sit tilbud lagt vægt på en proces med tidlig involvering, hvor de kan bringe bredden i virksomhedens kompetencer i spil for at bidrage til projektet. NCC udfører egenproduktion inden for betonarbejde, elementmontage samt murer- og tømrerarbejder. Øvrige entrepriser udføres af underentreprenører med stor vægt på, at firmaer fra lokalområdet får mulighed for at deltage.

”Vi er glade for opgaven, og det er vores ambition, at Nyt Vendelbocenter i Sindal skal opføres i et positivt samarbejde mellem NCC’s hovedentreprenørteam, Hjørring kommune og Hjørring Kommunes totalrådgiverteam med CUBO Arkitekter i front. Vi stiller med et stærkt hold af kompetente og ressourcestærke medarbejdere til opgaven,” siger Jakob Søe Lundgaard, er er områdedirektør i NCC.

Projektet er udviklet med et værdimæssigt afsæt i den menneskelige dimension; både for beboere, personale og besøgende. De mindre boenheder skal sikre oplevelsen af hjemlighed i boligen og danne en tryg ramme om hverdagen i egen bolig med overskuelig adgang til fællesskab og faciliteter – både inde og ude.

Arkitekturen i det nye plejecenter integrerer en række velfærdsteknologiske løsninger i både boliger og fællesarealer. Her spiller elementer som lys, akustik, indeklima og orientering en vigtig rolle, ligesom stedet er skabt med opmærksomhed på korte afstande og tilgængelighed.

”I NCC har vi en holdning til det miljø, vi er en del af. Derfor har vi fokus på mange aspekter af bæredygtighed, og tager det alvorligt, både når vi planlægger og drifter byggepladsen, og når vi indkøber materialer og sorterer vores affald,” siger Nick H. H. Nielsen, projektchef i NCC.

Øvrige samarbejdspartnere på projektet er Skaarup Landskab og NIRAS Aalborg. Arbejdet sættes i gang i efteråret 2022. De nye bygninger forventes at stå klar til sommeren 2024.

Orden er på cirka 170
millioner danske kroner og ordreregistreres i tredje kvartal 2022 i forretningsområdet NCC Building Nordics.

For yderligere information kontakt venligst:
Carl Johan Corneliussen, Pressechef, Tlf.: 26152127, E-mail: carcor@ncc.dk

NCC’s pressetelefon +45 41 70 49 09 samt NCC’s Mediabank

Om NCC. NCC er en af de førende entreprenørvirksomheder i Norden. Med udgangspunkt i sin ekspertise inden for ledelse af komplekse byggeprocesser, bidrager NCC positivt inden for det byggede miljø for både kunder og samfund. Vores forretning omfatter udvikling af erhvervsejendomme, bygge- og infrastrukturprojekter, samt asfalt og råstofudvinding. I 2021 havde NCC en omsætning på ca. 53 milliarder SEK og 13.000 ansatte. NCC’s aktier er noteret på Nasdaq Stockholm.