Konceptet AkvaVejen skal sikre boligområder mod skybrud

Danmark har de seneste år mærket konsekvenserne af klimaforandringerne. Hyppigere kraftig regn og skybrud giver udfordringer i særligt de tæt bebyggede boligområder. Tårnby lægger nu vej til udviklingsprojektet AkvaVejen, som er et helt nyt koncept for klimaveje med integreret rensningsanlæg.   

Bredagervej i Tårnby ligger som så mange andre veje i Danmark i et tæt bebygget område. Her oplever man den samme udfordring som mange andre veje i boligområder, når den kraftige regn rammer Danmark.

Der er heldigvis nye, smarte løsninger på vej. NCC og Teknologisk Institut har indgået et samarbejde om at udvikle en ny generation af klimaveje med integreret rensningsanlæg. Udviklingsprojektet hedder AkvaVejen og er en innovativ klimatilpasningsløsning, der har et stort potentiale i forhold til direkte nedsivning, rensning og rekreativ anvendelse af vejvand i tæt bebyggede boligområder. Projektet startede i august 2015 og har vist meget lovende resultater. Det samlede koncept skal nu afprøves i praksis ved etablering af en strækning i fuld skala, som i disse dage anlægges på Bredagervej i Tårnby.

”AkvaVejen giver en række spændende, nye muligheder for lokal håndtering af klimaforandringernes ofte ekstreme mængder nedbør. De kan hjælpe os til at undgå overbelastning af det eksisterende kloaknet. Ved at afprøve konceptet i fuld skala på Bredagervej i Tårnby opnår vi vigtige erfaringer om muligheder for klimatilpasningsløsninger i tæt bebyggede boligområder. Og det kan hele Danmark få gavn af i en tid med klimaforandringer”, siger Michael Brask, Salgschef i NCC Industry.

AkvaVejen – renser også vandet
AkvaVejen er baseret på NCC’s permeable asfaltkonstruktion ”NCC PermaVej®”, som er en åben asfalt, hvor regnvandet kan trænge igennem. Den sikrer, at vandet hurtigt forsvinder fra kørebane og P-arealer og dernæst magasineres i vejens bærelag, som har en høj hulrumsprocent.

Når vandet fra vejen siver ned gennem vejoverfladen og videre ned i hulrummene i bærelaget, ledes det bort gennem drænrør. Herfra føres vandet videre til et særligt nyudviklet filtreringssystem, hvor det renses for miljøfremmede stoffer via forskellige typer af filtermedier. Det rensede vand kan herefter genanvendes til rekreative formål eller nedsives på lokaliteten.

”AkvaVejen åbner muligheder for mange gevinster – både lokalt og for samfundet som helhed. Udover at løsningen i sin helhed er fleksibel og nemt kan indpasses i den tætte by kan den med lokal rensning af overfladevandet initiere store samfundsmæssige gevinster via afkobling af overfladevand fra kloaknettet. Én af de klare fordele er, at AkvaVejen er helt afkoblet fra kloakken og derfor for det første ikke sammenblander regnvand med spildevand, men heller ikke skal tage hensyn til hverken placering eller kapacitet i de eksisterende kloakledninger. Jeg er overbevist om, at vi ikke har råd til at lade være med at se på bæredygtige helhedsløsninger som f.eks. AkvaVejen for at afhjælpe følgeskaderne ved fremtidens klimaudfordringer”, udtaler Thomas Pilegaard Madsen, teamleder ved Teknologisk Institut.

Den nye klimavej i Tårnby bliver indviet i juni 2017. Projektet finansieres af Klimatilpasningspartnerskabet, som består af Markedsmodningsfonden, Tårnby Kommune, Tårnby Forsyning, Københavns Kommune og HOFOR.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
 
Michael Brask, Salgschef i NCC Industry, telefon + 45 23 33 27 14
Pernille Kjøller, Kommunikationspartner, NCC Danmark, telefon +45 41 37 85 62

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,6 mia. kr. og 16.500 medarbejdere i 2016. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm. NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Building, NCC Property Development, NCC Industry, NCC Infrastructure.