Danmark får sin første klimavej med indbygget rensningsanlæg

Hver sommer skaber kraftig regn og skybrud problemer i Danmark. Særligt de tæt bebyggede boligområder mærker følgerne, når vandmasserne rammer Danmark. Nu indvies landets første ”AkvaVej”, som er en klimasikret vej, der også renser vandet.    

Danmarks første AkvaVej er etableret og står klar til at håndtere klimaændringerne og sikre boligområder mod skybrud. Med en strækning i fuld skala på Bredagervej i Tårnby skal udviklingsprojektet ”AkvaVejen” nu stå sin test, når den indvies på torsdag.

Det er NCC og Teknologisk Institut, der står bag udviklingen af AkvaVejen, som er en hel ny generation af klimaveje med integreret rensningsanlæg. Løsningen har et stort potentiale i forhold til håndtering af skybrud ved direkte nedsivning, rensning og mulighed for rekreativ anvendelse af vejvand i tæt bebyggede boligområder.

”Vi glæder os til at indvie Danmarks første AkvaVej og til at se det samlede koncept blive anvendt i praksis. På den måde opnår vi vigtige erfaringer om, hvordan vi lokalt kan håndtere ekstreme mængder nedbør og undgå overbelastning af kloaknettet. Det kan mange boligområder i Danmark fremover få gavn af i en tid med hyppigere kraftig regn og skybrud”, siger Michael Brask, Salgschef i NCC Industry.

Akvavejen renser vandet til genanvendelse
AkvaVejen er baseret på NCC’s permeable asfaltkonstruktion ”NCC PermaVej®”, som er en åben asfalt, hvor regnvandet kan trænge igennem. Den sikrer, at vandet hurtigt forsvinder fra kørebane og P-arealer og dernæst magasineres i vejens bærelag. Når vandet fra vejen siver ned gennem vejoverfladen og videre ned i hulrummene i bærelaget, ledes det bort gennem drænrør. Herfra føres vandet videre til et særligt nyudviklet filtreringssystem, hvor det renses for miljøfremmede stoffer via forskellige typer af filtermedier. Det rensede vand kan herefter genanvendes til rekreative formål eller nedsives på lokaliteten.

”Jeg er overbevist om, at AkvaVejen bliver en samfundsmæssig gevinst. Udover at løsningen nemt kan tilpasses den tætte by, kan den med lokal rensning af overfladevandet skabe store samfundsmæssige gevinster via afkobling af overfladevand fra kloaknettet. Én af de helt store fordele ved AkvaVejen er, at den er fuldstændigt koblet af kloakken og derfor ikke blander regnvand sammen med spildevand. Og så er den modulopbygget samt fuldstændig uafhængig af både placering og kapacitet i de eksisterende kloakledninger, og det gør den til en yderst fleksibel løsning”, udtaler Thomas Pilegaard Madsen, teamleder ved Teknologisk Institut.

Indvielse af AkvaVejen den 22. juni
Den nye AkvaVej bliver indviet på torsdag den 22. juni kl. 15-17 på Bredagervej i Tårnby. Indvielsen er et åbent arrangement, som først bliver markeret med en åbningstale af Jan Jakobsen, Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Tårnby. Dernæst byder arrangementet på indlæg om projektet, fremvisning af anlægget og mulighed for at se vandet forsvinde ned i asfalten.

Udviklingen af konceptet for AkvaVejen startede i 2015. Projektet finansieres af Klimatilpasningspartnerskabet, som består af Markedsmodningsfonden, Tårnby Kommune, Tårnby Forsyning, Københavns Kommune og HOFOR.

Video: Udvikling og anlægning af AkvaVejen: https://ncc-external.creo.se/dkext/projects/vejlgning_ncc

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
 
Michael Brask, Salgschef i NCC Industry, telefon + 45 23 33 27 14
Pernille Kjøller, Kommunikationspartner, NCC Danmark, telefon +45 41 37 85 62

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,6 mia. kr. og 16.500 medarbejdere i 2016. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm. NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Building, NCC Property Development, NCC Industry, NCC Infrastructure.