NCC energirenoverer plejecenter for 305 mio. kr.

Entreprenøren NCC skal energirenovere Plejecenteret Hørgården for 305 mio. kr. Sagen er en milepæl for NCC, da det er den første renoveringssag, hvor digitalisering har en fremtrædende rolle.

NCC har netop skrevet under på en kontrakt med Boligforeningen 3B om at udføre en omfattende energirenovering af Plejecenteret Hørgården i København. Det er den første renoveringssag, hvor NCC fra start til slut anvender digitalisering – det såkaldte VDC (Virtual Design and Construction). Sagen vil således give NCC vigtige erfaringer i arbejdet med digital renovering.

”Vi mener i NCC, at vi har et ansvar for at skubbe til udviklingen og tilbyde løsninger, der kan fremme den bæredygtige udvikling og øge produktivitet i renoveringsopgaver. Her ser vi i NCC den digitale renovering som en væsentlig spiller. Derfor er Hørgården en vigtig sag, hvor vi har mulighed for at gøre os gode erfaringer med digitalisering helt fra projekteringen til selve udførelsen,” fortæller Dennis Nielsen, direktør for Energirenovering i NCC Construction DK.

Moderne og tidssvarende plejecenter
Plejecenteret Hørgården er opført i 1974 og består af tre blokke i fem etager, som ved en gennemgribende ombygning skal omdannes til et moderne plejecenter med 189 nye boliger. En eksisterende forbindelse mellem stueetagerne i de tre blokke udvides, således at der opføres en mellembygning, der forbinder alle etager. Dertil etableres fælles faciliteter i form af aktivitetscenter, produktionskøkken og administration.

Renoveringen skal modernisere plejecenteret og gøre det tidssvarende. Bl.a. opfylder byggeriet energikrav 2020, når det står færdigt. Der er fokus på nye velfærdsteknologiske og klimavenlige løsninger samt et bedre arbejdsmiljø for plejepersonalet. Beboerne vil i sidste ende få moderne, sunde, rummelige og lyse boliger.

Digitalisering under projektoptimering
NCC og rådgiverteamet, JJW Arkitekter og Holmsgaard Ingeniører, har sammen med Boligforeningen 3B brugt det sidste halve år på projektoptimering. Det har ført til det endelige projektforslag, som NCC og Boligforeningen 3B nu har underskrevet.

Digitalisering har været et vigtigt redskab under projektoptimeringen. Hørgården er nemlig den første sag, hvor NCC har udført en præcis opmåling af hele den eksisterende bygning, for at udarbejde en nøjagtig digital model af byggeriet. Det betyder at kollisionskontrol, 4D planlægning, mængdeudtræk, kalkulation og projektgranskning mm. alt sammen foregår i 3D-modeller.

”Digitaliseringen gør planlægningen af renoveringen langt mere effektivt, og kan hjælpe med at visualisere og afmystificere selve renoveringen og de komplekse tidsplaner. Ved at bruge digitale modeller bliver det hurtigt klart om de løsninger, der er valgt, er de rigtige, og om de kan lade sige gøre at udføre. Vi kan eksempelvis hurtigt se om det valgte vindue passer til hullet i væggen. Gør det ikke det, kan man hurtigt rette til. På den måde får vi en mere effektiv proces -vi sparer tid og kan undgå fordyrende konsekvenser,” fortæller senior projektchef i NCC Construction, John Strands Petersson og fortsætter:

”Vi glæder os nu meget til at komme i gang med selve renoveringen, hvor vi forventer fortsat at høste de mange fordele digitaliseringen byder på.”

NCC er totalentreprenør på renoveringen af Hørgården, der stater op i marts 2015, og som skal løses i tre etaper, således at én blok afleveres og ibrugtages før arbejder med den næste påbegyndes. Renoveringen forventes afsluttet i marts 2019.

Se her en digital illustration af faserne af renoveringen af Hørgården.

Fakta om digitalisering:

  • Det digitale byggeri handler om, at byggefolk og brugere i fællesskab laver en 3-dimensionel elektronisk beskrivelse af byggeriet samt en elektronisk beskrivelse af, hvordan det skal bygges og senere, når det er i drift.
  • Hele byggeriet udarbejdes elektronisk, inden det rigtige byggeri går i gang. På den måde kan de nye brugere gå en tur rundt i huset og vurderer, om det opfylder deres behov, længe før huset er bygget eller renoveret. Det samme kan arkitekter, ingeniører, miljøfolk og sikkerhedsfolk.
  • Med digitaliseringen kan byggeprojekter i dag realitetstestes på et meget tidligt stadium - faktisk allerede når de første streger bliver slået!
  • Digitaliseringen giver derfor mulighed for at afprøve alternative løsninger uden de store omkostninger, hvorved bygherrens ønsker og behov i højere grad kan imødekommes.
  • Digitaliseringen kan simulere og synliggøre løsninger og sætte disse i relation til tid og økonomi.
  • Digitaliseringen gør det muligt at krydskombinere data så forskellige som geometri, design, rumopdeling, byggematerialer, energi, logistik, tidsplan og sikkerhed.
  • Hermed bliver der basis for at bruge de samlede ressourcer mest optimalt, fra idé til færdigt projekt i drift.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Kommunikations- & Marketingchef Ghita Borring, NCC Construction Danmark A/S, telefon 41 70 44 40

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 45,5 mia. kr. og 18.000 medarbejdere i 2014. NCC-aktien er noteret på NASDAQ OMX Stockholm.

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Housing. I 2014 havde NCC i Danmark en omsætning på 6,2 mia. DKK og cirka 2.100 ansatte.