Bild på en kompass med två NCC-medarbetare som interagerar i bakgrunden.

NCC Compass

NCC Compass skal hjælpe dig med at overholde NCC’s retningslinjer og adfærdskodeks. Formålet er at støtte dig i situationer, hvor
det kan være vanskeligt at afgøre, hvad der
er korrekt at gøre. Compass er et supplement til vores adfærdskodeks, og grundlaget for retningslinjerne er hentet i vores værdisæt.

Læs mere om NCC Compass på Starnet. Der er anbefalinger til, hvordan du skal handle i hverdagssituationer og særlige tilfælde, og hvem du kan kontakte, hvis du er i tvivl.

Compass er en vejledning, der giver nogle retningslinjer for din måde at handle på. Du får en række konkrete tips
og mulighed for at kontakte vores navigatører, hvis du har yderligere spørgsmål. Navigatørerne er medarbejdere hos NCC, som de enkelte forretningsområder har udvalgt. De er uddannet til at besvare dine spørgsmål.

NCC Compass har to funktioner, der gør tingene lettere for dig:

Ask me-funktionen tager udgangspunkt i, at man hellere skal spørge én gang for meget end én gang for lidt.

Tell me-funktionen giver mulighed for at reagere, hvis man mener, at vores regler bliver overtrådt.