Ask me

Hvad er rigtigt at gøre? Det spørgsmål er ikke altid let at besvare.

De navigatører, der er anført på listen herunder, er alle uddannet til at besvare alle de typer spørgsmål, der kan forekomme om vores adfærdskodeks. De kan kontaktes inden for vores normale arbejdstid, og de er alle enige i de to gyldne regler:

  1. Der findes ikke dumme spørgsmål
  2. Det er altid bedre at spørge én gang for meget end at begå en fejltagelse