Tell me

Hvis du som medarbejder hos NCC oplever eller på anden måde bliver informeret om forhold i NCC, der er i strid med vores adfærdskodeks, skal du omgående:

  1. Fortælle det til din chef.
  2. Hvis du af en eller anden grund ikke mener, at sagen kan fortælles til din nærmeste chef, kan du i stedet sende din indberetning til chefen for det forretningsområde eller den stabsfunktion, hvor du er ansat.
  3. Hvis du af særlige årsager heller ikke ønsker at fortælle om sagen til lederen for forretningsområdet eller stabsfunktionen, har du mulighed for at bruge Tell Me-funktionen (se nedenfor). Vi garanterer dig, at din indberetning og den efterfølgende behandling af den sker i fuld anonymitet og fortrolighed.

Danmark

Gratis telefonnummer: 80885638
Webservice URL: www.speakupfeedback.eu
Adgangskode: 70269

Sprogmuligheder: 1 - dansk, 2 - Engelsk