Byggegruber og indfatningsvægge

Hercules Fundering udfører byggegruber og indfatningsvægge i alle størrelsesforhold.

Hvor udgravning med anlæg – dvs. frie afgravningsskråninger – bliver begrænset af pladsforhold, stabilitetsforhold eller grundvandsforhold, er en indfatningsvæg den ideelle løsning.

Indfatningerne kan enten være indspændt i jordlagene under udgravningen, eller de kan være fastholdt ved forankring/afstivning i et eller flere niveauer. Endelig kan der skabes stabile løsninger ved en kombination af begge.

Overordnet findes der fire typer af indfatninger:

  • Spunsvægge (Sheet Pile Walls)
  • Københavnervægge (Berlin Walls/King Post Walls)
  • Slidsevægge (Diaphragm Walls)
  • Sekantpælevægge (Secant Pile Walls)

Hercules kan etablere indfatningsvægge til alle formål – lige fra mindre, midlertidige og uforankrede løsninger i forbindelse med kælderudgravninger og ledningsomlægninger – til store, permanente løsninger med anker- og strækkonstruktioner til for eksempel pumpestationer, forsinkelsesbassiner og dybtliggende parkeringskældre.

Kasper Martens Röttig
Kasper Röttig

Projektchef i Hercules, Fundering Øst, NCC Industry

Flemming Carlsen (2)
Flemming Carlsen

Direktør, Civil Engineering, NCC Infrastructure