Pilotering/Pælefundering

Følgerne af vanskelige jordbundsforhold ved byggeri i områder med opfyld eller i kystnært miljø er blandt de situationer, hvor pælefundering er attraktivt.

Ved pælefundering videreføres byggeriets laster ned til de bæredygtige jordlag, hvorved der sikres tilstrækkelig bæreevne. Som hovedregel gælder det, at hvis afstanden til de bæredygtige jordlag er større end 3-5 meter, er det økonomisk mest fordelagtigt at pilotere.

Generelt anvendes der tre former for pæle:

  • Jernbetonpæle
  • Stålprofilpæle
  • Træpæle

Hercules Fundering udfører piloteringsopgaver til alle former for byggerier:

  • Mindre parcelhuse
  • Mastefundamenter
  • Større bolig-, erhvervs- og industribebyggelser
  • Brobyggerie

Skal der piloteres op ad en eksisterende bygning, eller skal pælene igennem jordlag med kendte hindringer, kan der påmonteres boremotor på siden af rammemaskinen. Herved kan der forbores i op til 17 meters dybde. 

Hercules Funderings maskinpark råder over flere traditionelle rammemaskiner, men vi har også maskiner til ramning, hvor der er særligt vanskelige pladsforhold, herunder maskiner med rækkevidde på op til 10 meter.

Har du brug for rådgivning om pilotering og ønsker du et uforpligtende tilbud, er du mere end velkommen til at kontakte os. Der findes ikke en opgave, der er for lille eller for stor.