Vandbygning

En havn er det naturlige bindeled mellem land- og vandtransport, og en optimal placering af havnen er derfor den vigtigste faktor ved havnebyggeri. Havbundsforhold, dybder og udførselsmetoder kommer derfor ofte i anden række, hvilket kan gøre havnebyggeri og kajkonstruktioner vanskelige at udføre.

Hercules Fundering har gennem en lang årrække skabt stor erfaring og effektivitet inden for havne- og vandbygningsområdet. Hercules Fundering har deltaget i projekter i en lang række af landets havne og udfører alt fra fortøjningspæle og bådebroer i lystbådehavnen til store, komplekse kajanlæg. Vi har derfor stor erfaring i at samarbejde med alle relevante myndigheder, indhente tilladelser og generelt sikre et effektivt projektforløb.

Vandbygning spænder også over sports- og lystbådehavne, badebroer og havnemiljøer. Her er den rigtige kombination af funktionalitet og finish helt essentiel for anlæggets resultat.

Kajkonstruktioner til havne udføres oftest i stålspuns, mens havnemiljøer oftest udføres i i eksotiske og hårde træsorter, eks. azobe eller greenheart.

Sammen med interne og eksterne samarbejdspartnere udfører Hercules Fundering alle vandbygningsprojektets faser, herunder:

 • Fundering og indfatningsvægge
 • Anlægs- og ledningsarbejder
 • Belægningsarbejder
 • Betonkonstruktioner og undervandsbeton
 • Stenarbejder
 • Tekniske installationer
 • Dykker- og uddybningsarbejder
 • Sandpumpning
 • Alle former for tømrerarbejde

Hercules Funderings projekter inden for havne- og vandbygning dækker eksempelvis:

 • Havne- og færgelejer
 • Kajrenoveringer i spuns og pæle-/flagevægge
 • Sten- og dækmoler
 • Fangedæmninger og kystnære parkeringsanlæg
 • Brygger og promenadebroer

Har du brug for et uforpligtende tilbud, rådgivning eller har andre spørgsmål vedrørende vandbygning, er du mere end velkommen til at kontakte os.