Safida

Safida er NCC's interne virksomhed, der administrerer midlertidige ansættelser i perioder med spidsbelastning, ligesom de leverer fagspecialister, herunder brolæggere, når der er brug for det

Safida er NCC's interne virksomhed, der administrerer midlertidige ansættelser i perioder med spidsbelastning, ligesom de leverer fagspecialister i de nordiske lande.

Safida supplerer NCC's nuværende arbejdsstyrke på omkring 9,500 fastansatte faglærte medarbejdere, som udgør virksomhedens faste arbejdsstyrke. Midlertidigt ansatte medarbejdere udgør omkring 5-10 % af NCC's samlede antal faglærte.

Safida leverer en langsigtet, bæredygtig løsning, som tilbyder fleksibilitet og ejerskab i forhold til de ansatte.

Som intern virksomhed har vi fuld indsigt, så vi kan sikre, at medarbejderne får den rette løn og de rette arbejdsvilkår og hjælper os med at handle i overensstemmelse med vores værdier.

Ved at arbejde med Montage kan vi på sigt opnå et omkostningsgrundlag, der giver os et godt udgangspunkt for at vinde flere projekter og i den proces sikre flere fastansættelser.

Forretningsidé

Forretningsidéen bag Safida er baseret på tre hovedprincipper:

Kapacitet
Sikre kvalificeret, effektiv arbejdskraft, som kan ansættes på fleksible vilkår, der passer med forretningens skiftende behov for arbejdskraft.

Transparens
Sikre maksimal transparens på tværs af forretningen, overholdelse af regler og lovgivning samt lige vilkår for alle medarbejdere i tråd med vores værdier.

Konkurrence
Sikre et omkostningsgrundlag der på kort sigt gør det muligt at vinde projekter og på lang sigt gør NCC mere konkurrencedygtig.

Ulrika Brinck 2
Ulrika Brinck

CEO, Safida, NCC Infrastructure