Safida Montage

Safida Montage er et bemandingsfirma inden for byggeri, anlæg og belægning. Selskabet blev grundlagt i 2015 i Warszawa og er 100 % ejet af NCC AB. Al rekruttering sker fra Polen til kunder i Sverige, Danmark, Norge og Finland.

Safida Montage har et stort netværk af medarbejdere med lang erfaring inden for det nordiske byggemarked. Vi har bemandet hundredvis af projekter, bl.a. boligejendomme, broer, skoler, hospitaler, veje og datahaller.

Vi stræber efter at skabe langsigtede relationer med såvel kunder som medarbejdere. Ærlighed, transparens og sikkerhed er kendetegnende for hele vores virksomhed.

Vores bidrag

Der er mangel på kompetencer på det nordiske byggemarked, og mange virksomheder mangler hænder. Samtidig er der mange erfarne og kompetente faglærte arbejdere i Polen, som gerne vil rejse til Norden for at arbejde. Vi er bindeleddet mellem virksomhederne og de faglærte arbejdere, som samtidig bidrager til at skabe en sundere branche.

Den rette bemanding

Vi gør det muligt for vores kunder at bidrage til at udvikle og opbygge samfundet med de rette kompetencer. Vi sørger for kvalificeret og fleksibel arbejdskraft, der passer til kundens behov.

Øget transparens

Alt i vores forretningsdrift sker i overensstemmelse med gældende kollektivaftaler og lovgivning. Vi prioriterer transparens og pålidelighed højt over for såvel vores kunder som medarbejdere. Vi har en god og åben dialog med myndighederne og de branche- og faglige organisationer, der bidrager til at sikre en langsigtet forretningsdrift.

Stærk konkurrenceevne

Ved at tilbyde vores kunder kvalificeret bemanding til den rette pris og de rette forudsætninger styrker vi vores kunders konkurrenceevne.

Vores bidrag

Kompetencer

Safida Montage har tre bemandingskategorier:

  • Faglærte arbejdere – medarbejdere med lang erfaring inden for deres profession, polsktalende.
  • Arbejdende formænd – faglærte arbejdere med ansvar for at lede deres team, engelsktalende.
  • Teamledere – tjenestemænd med ansvar for at lede et eller flere teams, engelsktalende.


Vi tilbyder bemanding inden for fagområderne:

  • Tømrere
  • Betonarbejdere
  • Jord- og betonarbejdere
  • Murere
  • Asfalt- og anlægsarbejdere

Arbejdsmiljø

Vores medarbejderes sundhed og sikkerhed er grundstenen i vores virksomhed, og vi arbejder tæt sammen med vores kunder for at sikre et trygt arbejdsmiljø.

Inden medarbejderne ankommer til projektet, skal de have gennemført samtlige de kurser, som kunden stiller krav om, i Warszawa. Alle kurser følger brancheorganisationens krav i de respektive lande. I tillæg dertil uddannes de i kundens specifikke krav. Alle vores medarbejdere skal være bekendt med de gældende politikker, retningslinjer og rutiner, inden de kommer ud til arbejdspladsen.

Ud over at sikre, at kravene til uddannelse er opfyldt, støtter og hjælper vi aktivt vores arbejdende formænd og teamledere ude på projektet med arbejdsmiljøarbejdet. Vi ønsker, at teamet skal have en høj bevidsthed om sikkerhed for på den måde at minimere risiciene for skader og ulykker.

Sikkerhedstøj og ID06

ID06-kort og sikkerhedstøj indkøbes i Polen, inden medarbejderen tager afsted til projektet. Medarbejderne er således fuldt rustede til at gå i gang med arbejdet fra den første dag på arbejdspladsen.

Ulrika Brinck 2
Ulrika Brinck

CEO, Safida, NCC Infrastructure