Bestyrelse

NCC’s bestyrelsen består af syv medlemmer valgt ved den årlige generalforsamling. Bestyrelsen inkluderer også seks medarbejderrepræsentanter. Medlemmerne af bestyrelsen er valgt for en periode på et år. Bestyrelsens arbejde fokuserer primært på strategiske emner, forretningsplaner, regnskaber, store investeringer og andre beslutninger som bestyrelsen, i følge NCC's procedurer, skal tage sig af.

tomas_billing_ncc40485
Tomas Billing

Formand

Født 1963. Bestyrelsesmedlem siden 1999 og ordfører siden 2001.

Administrerende direktør i Nordstjernan AB. Bestyrelsesformand i Nobia. Bestyrelsesmedlem i BiJaKa AB og Parkinson Research Foundation. Tidligere erfaring som administrerende direktør i Hufvudstaden AB og Monark Bodyguard AB.

Aktiebeholdning i NCC AB: 20.600 A-aktier og 75.400 B-aktier.

viveca_axson_johnson_ncc40487
Viveca Ax:son Johnson

Ordinært medlem

Født 1963. Ordinært medlem siden 2014.

Ordfører i Nordstjernan AB, Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation for Public Benefit og FPG Media AB. Ordinært medlem i HoldCo Residential 1 AB (NCC Housing), Rosti Group AB, Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation og Antti Ahlström Perilliset Oy. Tidligere erfaring: Viceordfører i Nordstjernan AB 1997-2007, ordfører siden 2007, og diverse stillinger i Nordstjernan-koncernen.

Aktiebeholdning i NCC AB: 79.000 B-aktier (inklusive nærtstående) samt 25.000 A-aktier og 44.000 B-aktier via private virksomheder.

geir-aarstad
Geir Magne Aarstad

Ordinært medlem

Født: 1960. Ordinært medlem siden 2017.

Siden 2011 har han været formand og partner hos GRAA A/S. Geir har 30 års erfaring i byggebranchen, blandt andet som CEO hos AL Rahhi Contracting Company Ltd (Saudi Arabien) 2009-2011, CEO hos Skanska Norge (2004-2009) og regionschef hos Skanska Norge (2001-2004).

ulla_litzen_ncc40486
Ulla Litzén

Ordinært medlem

Født 1956. Ordinært medlem siden 2008.

Bestyrelsesmedlem i Alfa Laval AB, Atlas Copco AB, Boliden AB og Husqvarna AB. Administrerende direktør for W Capital Management AB (2001-2005) og direktør for Investor AB (1996-2001) samt meget andet.

Aktiebeholdning i NCC AB: 3.400 B-aktier.

birgit-noorgard
Birgit Nørgaard

Ordinært medlem

Født 1958. Ordinært medlem siden 2017.

Næstformand i bestyrelsen hos NNE Pharmaplan A/S, statens IT- projektråd og bestyrelsesformand for Pihl & Søn (2012-2013). Medlem af bestyrelsen hos blandt andet DSV A/S, IMI Plc, WSP Global Inc., Cobham Plc og RGS 90 A/S. Nørgaard har haft en række stillinger i forskellige brancher, heriblandt som CEO hos Carl Bro A/S (2003-2010), COO hos Grontmij NV (2006-2010) og CFO og COO hos Danisco Distillers A/S (1993-2000).

mats_johansson_ncc40481
Mats Johansson

Suppleant

Født 1955. Tømrer. Suppleant siden 2011.

Ansat siden 1977. Bygningstømrer og faglig tillidsrepræsentant i NCC samt hovedsikkerhedsrepræsentant. Fagforeningsrepræsentant for Svenska Byggnadsarbetareförbundet.

Andre opgaver: Viceordfører og bestyrelsesmedlem i AB Ronneby Industrifastigheter, Byggnads Region Småland/Blekinge.

Aktiebeholdning i NCC AB: 100 B-aktier.

carina_edblad_ncc40482
Carina Edblad

Ordinært medlem

Født 1963. Ordinært medlem siden 2014.

Ordinært medlem siden 2014. Adm. dir. i Thomas Betong AB. Bestyrelsesmedlem i Hifab Group AB og Svensk Betong. 25 års erfaring i Skanska AB, hvor hun var Line Manager og personalechef i forbindelse med forskellige opgaver i Norden.

Aktiebeholdning i NCC AB: 0 aktier.

lars_bergqvist_ncc40478-kopia
Lars Bergqvist

Udpeget af fagforening. Ordinært medlem

Født 1951. Bygningsingeniør. Ordinært medlem siden 1991.

Ordinært medlem siden 1991. Ansat siden 1975. Faglig tillidsrepræsentant i NCC.
Fagforeningsrepræsentant for Ledarna

Andre opgaver: Ordfører for Byggcheferna

Aktiebeholdning i NCC AB: 1.140 A-aktier og 200 B-aktier (inklusive nærtstående).

kart_g_sivertsson_ncc40477
Karl G Sivertsson

Ordinært medlem

Født 1961. Tømrer. Ordinært medlem siden 2010.

Ansat siden 1981. Faglig tillidsrepræsentant i NCC. Fagforeningsrepræsentant for Svenska Byggnadsarbetareförbundet.

Andre opgaver: Viceordfører i Byggnads region MellanNorrland samt suppleant

Byggnads forbundsstyrelse.

Aktiebeholdning i NCC AB: 0 aktier.

karl-johan_andersson_ncc40480
Karl-Johan Andersson

Ordinært medlem

Født 1964. Belægningsarbejder. Ordinært medlem siden 2011.

Fagforeningsrepræsentant for SEKO (fagforening for medarbejdere i service- og kommunikationssektoren). Andre opgaver: SEKO Väg och Ban
Skåne. Ordførende for belægningssektion Skåne.

Aktiebeholdning i NCC AB: 0 aktier.

bengt-goransson
Bengt Göransson

Medarbejderrepræsentant

Født 1959. Installationsleder. Ordinært medlem siden 2017.

Medarbejderrepræsentant, Unionen.

mats-johansson
Mats Johansson

Bestyrelsesmedlem

Født 1955. Tømrer. Ordinært medlem siden 2011. Ansat siden 1977.

Tømrer, tillidsmand og sikkerhedschef hos NCC. Medarbejderrepræsentant hos Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Andre positioner: Næstformand og bestyrelsesmedlem hos AB Ronneby Industrifastigheter, Byggnadsarbetareförbundet i Småland/Blekinge.

ann-marie_hedbeck_beskuren
Ann-Marie Hedbeck

Sekretær/chefjurist

Født: 1972. jur.kand. Konstitueret chefjurist, NCC AB. Ansat hos NCC siden 2017.

Tidligere erfaring: Chefjurist i NCC Infrastructure og mangeårig erfaring som chefjurist
hos Skanska.