Om sponsoraftaler

Sponsoraftaler er en del af vores markedskommunikation og har til formål at opbygge NCC’s brand samt formidle vores position som en førende virksomhed.

For os betyder det, at vi i vores sponsoraftaler anlægger et perspektiv, der rækker ud over opførelsen af en vej, et hus, en swimmingpool, et kontor eller en bro.

Vi anskuer samfundet, bygningsværker og mulighederne for at løse menneskets hverdagsproblemer ud fra en menneskelig vinkel. Vores ambition er at agere dér, hvor vi driver virksomhed, og vi forsøger altid at bidrage med vores ekspertise i det omfang, det kan lade sig gøre. Vi vil gøre en forskel og være drivkraft for nye initiativer sammen med vores medarbejdere og partnere.

På den måde kan vi bygge mere end huse, swimmingpools, kontorer og broer. Vi betragter helt enkelt sponsoraftaler som en mulighed for at bidrage med positive løsninger, der gavner samfundet.

Det nuværende sponsorprogram

Vores ambition er at indgå nogle få langvarige sponsoraftaler, og vi udvikler koncepter, som gør os i stand til at integrere vores sponsoraftaler og aktiviteter, så de bliver lokale og får relevans for vores interessenter.

Vi ønsker at gå forrest inden for bæredygtig udvikling og være en ansvarlig virksomhedsborger. Derfor har børn og unge, og ikke mindst socialt ansvar, en central plads i vores sponsorprogram.

Vores eksisterende program omfatter følgende sponsoraftaler og koncepter:

Børnenes Byggeskole