Vores syn på sponsoraftaler

Når vi indgår sponsoraftaler, fokuserer vi på nøje udvalgte, langsigtede partnerskaber. Vores mål er, at sponsoraftalen skal gavne begge parter, så vi i fællesskab kan skabe unikke oplevelser for vores interessenter. Vores værdier er ærlighed, respekt og tillid. Det er værdier, som vi ønsker, at alle vores aktiviteter skal afspejle.

Vi har udstukket en retning for NCC-koncernens sponsoraftaler og har en ambition om at fokusere på nogle få aktiviteter og områder, som vi selv definerer. De aktiviteter, vi støtter, skal øge og styrke kompetencer, miljø, sundhed og sikkerhed.

NCC fravælger:

  • Alt, der involverer fare og vold
  • Politiske eller religiøse grupper
  • Aktiviteter, som åbenlyst skader miljøet
  • Alt, der har at gøre med tobak og alkohol
  • Passive og rutineprægede donationer

I henhold til NCC’s adfærdskodeks indgår vi aldrig et samarbejde som kompensation for betaling for vores ydelser eller for at give NCC en fordel i forhold til opkøb af en virksomhed.

Ansøgning om sponsorat

Ønsker du at kontakte NCC og fremlægge et projekt eller et forslag om samarbejde? Send i så fald en skriftlig ansøgning til: sponsorship@ncc.se