De nye boliger bliver et attraktivt boligområde, som spiller sammen med både åens naturpræg og de eksisterende mindre byhuse i området

Nye lejligheder på Å-grunden

Partnerskabet Å-GRUNDEN KØGE A/S bestående af Køge Borger- og Haandværkerforening samt investorer fra Danmark og Sverige har valgt NCC som entreprenør til at opføre et nyt boligbyggeri i tre etager i Køge Kysts Stationsområde. Ejendommen kommer til at ligge ud til Køge Å, som alle de kommende beboere får udsigt til.

Med de 30 nye boliger bliver der nu mulighed for at bo i et helt nyt byggeri midt i Køge by, 7 minutter til stationen, en dejlig beliggenhed ved åen og dens udløb i havnebassinet. Boligerne bliver i flere forskellige størrelser, hvoraf nogle bliver lejeboliger og den resterende del bliver ejerboliger. Alle boligerne har mindst én altan eller terrasse mod vest eller syd. Alle boligerne er orienteret i nord-sydgående retning på Å-grunden.

Nyt attraktivt boligområde

Mod nord (mod Fændediget) opføres støjmure, bygget som sluse. Mod øst (mod togbane) opføres almindelig støjvæg.

Det nye byggeri består af tre bygninger, opført i tre etager, med kælder under én af blokkene til teknik- og pulterrum. Der etableres parkeringspladser på terræn til beboelsen. Byggeriet opføres som elementbyggeri med skalmur. Taget er med pap, hvorpå der er lagt lister.

De nye boliger bliver et attraktivt boligområde, som spiller sammen med både åens naturpræg og de eksisterende mindre byhuse i området. I kanten af boligområdet bliver et grønt offentligt areal, der bl.a. rummer gang- og cykelsti, som fører over den hvide bro mod syd. At der på Å-grunden både bliver ejer- og lejeboliger giver ovenikøbet noget af den mangfoldighed, som Køge gerne vil have.