BIO 4, Entreprise B1 - Byggeplads

Nyt biomassefyret kraftvarmeanlæg på Amagerværket

Bio4 er en del af den nye kraftværksblok. Blokken er en brik i Københavns Kommunes ambition om at være CO2-neutal i 2025, og NCC er i gang med at byggemodne området med veje, byggeplads og omlægning af ledninger for at gøre plads til det store byggeri.

Arbejdet foregår i tre faser:

Fase 1

Etablering af fælles byggeplads inkl. drift i hele byggeperioden. Jordarbejder if. med byggemodning, afløb og øvrige ledninger i jord, veje og pladser, betonarbejder og nedrivningsarbejder.

Fase 2

Fælles byggeplads inkl. drift i byggeperioden og vinterberedskab, afløb og øvrige ledninger i jord samt veje og pladser

Fase 3 - option

  • Fælles byggeplads inkl. drift i byggeperioden og vinterberedskab
  • Afløb og øvrige ledninger i jord
  • Veje og pladser