BIO 4, Entreprise B1 - Byggeplads

Nyt biomassefyret kraftvarmeanlæg på Amagerværket

Bio4 er en del af den nye kraftværksblok. Blokken er en brik i Københavns Kommunes ambition om at være CO2-neutal i 2025, og NCC er i gang med at byggemodne området med veje, byggeplads og omlægning af ledninger for at gøre plads til det store byggeri.

Arbejdet foregår i tre faser:

Fase 1

Etablering af fælles byggeplads inkl. drift i hele byggeperioden. Jordarbejder if. med byggemodning, afløb og øvrige ledninger i jord, veje og pladser, betonarbejder og nedrivningsarbejder.

Fase 2

Fælles byggeplads inkl. drift i byggeperioden og vinterberedskab, afløb og øvrige ledninger i jord samt veje og pladser

Fase 3 - option

 • Fælles byggeplads inkl. drift i byggeperioden og vinterberedskab
 • Afløb og øvrige ledninger i jord
 • Veje og pladser 

Fakta

 • Bygherre: HOFOR A/S,
  Kontakt: Ulrich Ditlev Christiansen
  Tlf.: 2795 3311 
  mail: udch@hofor.dk
 • Ingeniør: MOE A/S
 • Entrepriseform:Hovedentreprise
 •  Opgavetype: Byggeplads og byggemodning
 • Areal:16 ha
  1,3 km fjernvarme
  1,3 km veje
  2,5 km pladser
  Nedrivning / sprængning
  Skurby op til 800 personer
 • Projektsum: 80 mio. kr.
 • Projektperiode: Fra maj 2016 til september 2017