Lokal afledning af regnvand (LAR)

Klimasikring for Frederiksberg kommune.

Langs Wilkensvej, C.T. Barfodsvej, Malte Bruuns Vej og en mindre del af P.G. Ramms Allé på Frederiksberg er der foretaget separering af vej og tagvand.

Separeringsledningen fra disse veje er ført under Finsenvej til ”Grøften” i Lindevangsparken, og i tilknytning hertil er de etableret pumpe til tømning af ledningen under Finsensvej. Afløb fra pumpen er ført til fontænen ”Kilden”.

I Lindevangsparkens østlige side er der gravet en grøft, der skal forsinke og nedsive det separerede vand fra vejene nord for Lindevangsparken.

Omkring betonscenen er der lavet en terrassering med siddepladser og under betonscenen er der lagt faskiner til nedsivning af drænvand og overløbsvand fra ”Grøften”.

Michael Ib Thomsen (1)
Michael Thomsen

Direktør, Infra, NCC Infrastructure