Skybrudssikring

Lokal afvanding af regnvand ved børnehave i København.

Børnehaven Stenurten, der har til huse i Rantzausgade på Nørrebro ligger en meter under gadeniveau. Det har givet anledning til store problemer med vand overalt på hele børnehavens udendørsområde, når der var voldsom nedbør.

For at løse problemet har vi etableret brønde, der indgår i et lukket system, og et forsinkelsesbassin, hvor pumper giver ekstra volumen til at pumpe den ekstreme regn-vandsmængde hen til bassinet. På den måde oversvømmes børnehavens arealer ikke længere, når det regner kraftigt.

kip2
Kim Petersen

Afdelingschef, Infra Services, NCC Infrastructure