TDC Fibernet

Vi skal levere maskiner, mandskab til omfattende gravearbejde, når 2.000 km fibernet udrulles i Danmark over fem år

Over de næste fem år vil vi levere maskiner og mandskab til gravearbejdet i forbindelse med TDC Nets strategi om at udrulle fibernet til en million husstande og erhvervsvirksomheder over hele Danmark, så der kan skabes en ny generation af landsdækkende, digital infrastruktur.

NCC og TDC har indgået et ”strategisk samarbejde” om fiberplanen, og vi starter med udlægning på Sjælland, så vi allerede i 2020 graver over 300 km.

Det er ikke første gang, at vi arbejder sammen med TDC, idet vi allerede i 2019 har arbejdet sammen om udbygning af fiber i Brønshøj og i Køge.

Denne opgave kræver et stort produktionsapparat, så vi omrokerer internt, og vi rekrutterer mange nye ledelseskolleger eksternt. Konkret skal bruges 100 medarbejdere til produktionen internt i NCC samt 15-20 projektledere.
Produktionen og den nye afdeling er placeret i København.

Fiber_1