Installationsskaktene er udstyret med ventilation, varme, brugsvand, afløb, tagvand og el-føringsvej

Skakt løsning til boligbyggeri

Installationsskaktene er funktionsafprøvet og tryktestet fra fabrik. De leveres klar til at blive installeret sideløbende med betonelementerne

NCC Danmark A/S, Teknik Skakt har designet og leveret præfabrikerede installationsskakte til byggeriet.

Sikkert arbejdsmiljø med præfabrikerede skakte

Opgaven var meget kompleks på denne sag i forhold til sikkerhed og arbejdsmiljø, idet alle boligernes installationer føres op gennem fælles centrale installationsskakte ved trappekernerne.

Brug af præfabrikerede installationsskakte løste sikkerheds- og arbejdsmiljøproblemet, idet alle installationsskakte blev udført sikkert på vores fabrik i Letland.

Installationsskaktene er udstyret med ventilation, varme, brugsvand, afløb, tagvand og el-føringsvej.

Alt er funktionsafprøvet og tryktestet fra fabrik, klar til at blive installeret sideløbende med betonelementerne.