Asfaltproduktion

Vi producerer asfalt i hele Danmark

Standardprodukter fra vores fabrikker:

Bærelag (GAB)

Velegnet som bindelag på grus og andre faste underlag. GAB føres i flere varianter, men de mest almindelige er GAB I og GAB 0.

Slidlag (pa, ab og sma)

  • PA er en pulverasfalt med en blød bitumen (250/330) velegnet til let trafik
  • AB er en asfaltbeton med en hårdere bitumen (40/60 - 160/220) velegnet til arealer med større trafikmængder
  • SMA er en meget skærveholdig belægning med en hård bitumen (40/60) som er velegnet til motorveje og arealer med meget vridende trafik

 Ovenstående produkter føres i forskellige stenstørrelser fra 6-16 mm.

kbh551
Kurt B. Hansen

Produktionschef, Asfaltfabrikker

Metalvej 1, 6000 Kolding

Tilmeld dig nyhedsmailen
'Roads Ajour'