Permeable bærelag: DrænStabil® og DrænAf®

Fremtiden vil byde på flere skybrud, som vores kloakker og veje ikke kan håndtere. Permeable belægninger, der selv dræner regnvandet væk, bliver derfor i stigende grad anvendt som klimasikring mod det oftere kraftige regn.

Stadig flere skybrud og medfølgende kaskader af koncentreret regnvand kræver større og dyrere kloakker i fremtidens Danmark. NCC har siden det store skybrud i København i juli 2011 arbejdet intenst med udvikling af nye måder at håndtere enorme mængder regnvand, bl.a. i form af vandgennemtrængende asfalt på p-pladser, villaveje og veje i den tætte by – steder, hvor der normalt ikke er plads til forsinkelsesbassiner, og hvor nedgravning af store rørdimensioner har enorme omkostninger til følge.

Produktet hedder NCC Permavej® og består af et stabilt bærelag, der kan optage store mængder vand (DrænStabil®) og et afretningslag, der kan transportere vand uden at miste sin bæreevne (DrænAf®).

Michael Brask
Michael Brask

Salgschef, Råstoffer Vest og Fyn, NCC Industry

Oliehavnsvej 28, 8000 Århus C