Permeable bærelag: DrænStabil® og DrænAf®

Fremtiden vil byde på flere skybrud, som vores kloakker og veje ikke kan håndtere. Permeable belægninger, der selv dræner regnvandet væk, bliver derfor i stigende grad anvendt som klimasikring mod det oftere kraftige regn.

Stadig flere skybrud og medfølgende kaskader af koncentreret regnvand kræver større og dyrere kloakker i fremtidens Danmark. NCC har siden det store skybrud i København i juli 2011 arbejdet intenst med udvikling af nye måder at håndtere enorme mængder regnvand, bl.a. i form af vandgennemtrængende asfalt på p-pladser, villaveje og veje i den tætte by – steder, hvor der normalt ikke er plads til forsinkelsesbassiner, og hvor nedgravning af store rørdimensioner har enorme omkostninger til følge.

Produktet hedder NCC Permavej® og består af et stabilt bærelag, der kan optage store mængder vand (DrænStabil®) og et afretningslag, der kan transportere vand uden at miste sin bæreevne (DrænAf®).

DrænStabil®

En permeabel belægning er bygget op nedefra af DrænStabil® fra NCC, som er et bærelag med de egenskaber, vi kender fra traditionelle produkter. Men til forskel fra traditionelle bærelag har DrænStabil® porrevolumen, der kan optage store mængder vand meget hurtigt, på samme måde som man kender det fra en faskine. DrænStabil® er sammensat, så drænevnen ikke påvirker bæreevnen betydeligt.

DrænAf®

Over det stabile bærelag ligger afretningslaget DrænAf, der kan transportere vand uden at miste sin bæreevne.

Øverst ligger f.eks. Perma-Drain, en specialudviklet flise fra IBF Betonvarer, der leder vandet ned gennem store fuger, der er fyldt med det vandtransporterende DrænAf. Perma-Drain er konstrueret, så den færdige belægning kan have store fuger uden at gå på kompromis med stabiliteten.

Selv skybrud drænes væk

DrænStabil® har en porrevolumen på 30% og kan derfor aftage endog meget store mængder vand. Et eksempel:

Et ekstremt regnskyl på 190l/s/ha på ti minutter, hvilket er en såkaldt femårshændelse, giver 11,4 mm vand i løbet af ti minutter. Denne mængde vand vil blot fylde porrerne i DrænStabil® i 3,8 centimeters højde (11,4/10*100/30 = 3,8). Og så er der ikke engang taget højde for, at vandet når at blive drænet videre ud i jorden i løbet af de ti minutter.

Under skybruddet i København i 2011 var det kun i ganske korte intervaller, at der kom lige så meget vand som i regneeksemplet ovenfor.

Michael Brask
Michael Brask

Salgschef, Råstoffer Vest og Fyn, NCC Industry

Oliehavnsvej 28, 8000 Århus C