Slagelse Kommune - Gl. Korsør Kommune

NCC vedligeholder trafik- og lokalvejene i den tidligere Korsør Kommune, nu tilhørende Slagelse Kommune.

Korsør Kommune underskrev i 2006 en funktionskontrakt med NCC vedrørende vedligeholdelse af trafik-, forbindelses- og lokalvejene. Kontrakten er gældende fra 1. juni 2006 til 31. december 2018. Kontrakten er således gældende i 13 år.

Kontrakten med NCC omfatter følgende arbejder:

  • vedligeholdelse af kørebanebelægninger på trafik-, forbindelses- og lokalveje
  • tilsyn med retablering af ledningsgrave på trafik-, forbindelses- og lokalveje

Hvert år udarbejdes en handlingsplan for vedligeholdelsen af vejene. Under hele kontraktens forløb vil det være NCC's hensigt, i tæt samarbejde med Slagelse Kommune, at udvikle nye forbedrede løsninger og produkter til gavn for vejene og dermed også til glæde for trafikanterne på vejene.

I 2017 vil der blive arbejdet helt eller delvis på følgende veje:

STATIONSVEJ
SØHUSEVEJ
BONDERUPVEJ
RUGVEJ
STUDE ENGHAVE
ALHØJVÆNGET
DAHLSVEJ
TJØRNEVÆNGET