Vordingborg Kommune - Gl. Amtsveje

NCC vedligeholder trafikgennemfartsveje i Vordingborg Kommune.

Vordinborg Kommune underskrev i 2009 en funktionskontrakt med NCC Industry A/S vedrørende vedligeholdelse af trafikgennemfartsveje. Kontrakten er gældende fra 1. januar 2009 til 31. december 2023. Kontrakten er således gældende i 15 år.

Kontrakten med NCC omfatter følgende arbejder:

 • vedligeholdelse af kørebanebelægninger på trafikgennemfartsveje
 • vedligeholdelse af kørebaneafmærkning

Kontrakten omfatter følgende vejstrækninger:

 • Sonnerup - Storstrømsbroen
 • Køge - Præstø
 • Næstved - Vordingborg
 • Køng - Bårse
 • Stege - Klinteskov
 • Tjørnemarke - Farø
 • Ørslevvej - Kalvehavevej
 • Bårse - Kalvehave
 • Jungshovedvej 4735 Mern
 • Jungshovedvej
 • Vordingborg - Vintersbølle

Hvert år udarbejdes en handlingsplan for vedligeholdelsen af vejene. Under hele kontraktens forløb vil det være NCC' hensigt, i tæt samarbejde med Vordingborg Kommune, at udvikle nye forbedrede løsninger og produkter til gavn for vejene og dermed også til glæde for trafikanterne.

Følgende veje påregnes ny belægning i 2018

 • Kalvehavevej 651, ( fra Præstø landevej – Høvdingården)
 • Næstvedvej 621, Ved Vordingborg
 • Københavnsvej 603, (Delvis Ørslev - Bårse) 

Slaghuller / Partiel opretning.

Efter vinteren 2018 – Har NCC Asfalthold gennemkørt samtlige kontrakt veje i Vordingborg.

Sidst på sæsonen vil NCC Asfalthold udføre evt. slaghuller og partiel opretning.