Vordingborg Kommune - Gl. Møn Kommune

NCC vedligeholder diverse veje og pladser i gl. Møn Kommune - nu Vordingborg Kommune.

Møn Kommune underskrev i april 2003 en funktionskontrakt med NCC vedrørende vedligeholdelse af diverse veje og pladser. Kontrakten er gældende fra 1. marts 2003 til 28. februar 2019. 

Klik her for at se hvilke veje kontrakten omfatter (pdf-fil).

Kontrakten med NCC omfatter følgende arbejder:

  • vedligeholdelse af kørebanebelægninger på trafik-, forbindelses-, lokal- og boligveje samt pladser
  • retablering af kørebaneafmærkning
  • administration af gravetilladelser

Hvert år udarbejdes en handlingsplan for vedligeholdelsen af vejene. Under hele kontraktens forløb vil det være NCC's hensigt, i tæt samarbejde med Vordingborg Kommune, at udvikle nye forbedrede løsninger og produkter til gavn for vejene og dermed også trafikanterne.

Følgende veje påregnes ny belægning i 2018 / 19

  • Klintholm Havnevej, Klintholm.
  • Sidste del af Langelinie og svinget.
  • Ved Havnen.
  • Sct. Knudsstræde.
  • Lendemarkhovedgade. Udkørsel.
  • Egeholmvej, Sprove.
  • Ullemarkvej, Spejlsbyvej.


Slaghuller / partiel opretning

 

Efter vinteren 2018 har NCC asfalthold gennemkørt samtlige kontraktveje på Møn.

Efter Sensommer 2018 vil NCC asfalthold udføre evt. slaghuller, opretning mm. på Møn.