Farbare veje der bygger på bæredygtige værdier

Som produktionsvirksomhed ønsker vi at tage ansvar for klima og miljø ved at tænkte i langsigtede, bæredygtige løsninger. Det gør vi blandt andet ved at reducere branchens miljømæssige fodaftryk og ved at gå forrest med udviklingen af miljøvenlige løsninger til de danske veje.

Asfalt med lav rullemodstand

En miljøvenlig og støjreducerende asfaltbelægning, der vil medføre samlede socioøkonomiske besparelser på 1,9 mia., hvis alle statsveje over en periode på 15 år blev udskiftet med denne type asfalt. Gevinsterne i form af lavere brændstofforbrug, lavere CO2-udslip og mindre støj på vejen vil dermed være en samfundsmæssig overskudsforretning. Læs mere om produktet

Miljøvenlige vejbelægninger

En overfladebehandling, der erstatter miljøskadelige stoffer i bindemidlet med helt almindelig og ufarlig vegetabilsk olie som den rapsolie, der anvendes i køkkenet. Med indførelse af det rapsoliebaserede bindemiddel kan vi hvert år undgå, at over 150.000 liter terpentin belaster naturen og de medarbejdere, som dagligt udsprøjter bindemidler. 

NCC Green Asphalt®

Ved produktion af Green Asphalt er det muligt at producere og udlægge asfalt ved lavere temperaturer end tidligere. Det sparer på energien, reducerer CO2 udledningen og giver et sundere arbejdsmiljø. Læs mere om NCC Green Asphalt®

NCC PermaVej® - Lad asfalten håndtere regnvandet

NCC PermaVej® er en åben asfalt, som regnvandet kan trænge igennem, og som har så stor dræneffekt, at vejene altid holdes tørre – uanset, hvor meget vand der falder. Læs mere om NCC PermaVej®

Genbrugsasfalt

Vi genbruger i videst muligt omfang asfalt, beton og andre materialer i vores produktion. En systematisk adskillelse og bearbejdning af genbrugsasfalten sikrer, at vi hele tiden kan øge genbrugsindholdet i vores asfalt, uden at dette går ud over kvaliteten af det færdige produkt, men ene og alene sparer på klodens ressourcer.

Akvavejen – nyt koncept for klimaveje med integreret rensningsanlæg

AkvaVejen en hel ny generation af klimaveje, der også renser vandet. Det er NCC og Teknologisk Institut, der står bag udviklingen af konceptet. Løsningen har vist et stort potentiale i forhold til håndtering af skybrud ved direkte nedsivning, rensning og mulighed for rekreativ anvendelse af vejvand i tæt bebyggede boligområder.