En kærlig hånd til Københavns fortove og pladser

NCC har fra 1. januar 2019 overtaget den såkaldte fortovsordning i indre København og skal dermed sikre, at mere end 400.000 m2 fortovstrækninger bliver holdt rene og pæne.

I sommer besluttede Borgerrepræsentationen i København at udlicitere fortovsordningen i indre by til en privat aktør. Entreprenørvirksomheden NCC vandt kontrakten og har dermed fra årsskiftet overtaget opgaven om at rengøre hovedstandes fortove og pladser.

Fortovsordningen, som dækker indre by og store dele af brokvartererne, har til formål at sikre, at fortovsstrækningerne bliver holdt rene på et ensartet og præsentabelt niveau. Både af hensyn til fremkommeligheden, og fordi det er en klar politisk målsætning, at København skal være en ren og pæn by.

Den anden del af kontrakten består af en facademeter ordning, hvor NCC er ansvarlig for at renholde arealer langs facader på gågader, torve og pladser som fx Nytorv og Kultorvet. Som tillæg til kontrakten har NCC yderligere fået ansvaret for at feje hele Strøget og skal dermed sikre at den 1,1 km gågade mellem Rådhuspladsen og Kongens Nytorv viser sig fra sin bedste side.

”Vi er rigtig glade for at have overtaget ordningen, da opgaven passer godt til vores forretning. Med mere end 45 fejemaskiner og masser af arbejdsomme medarbejdere er vi godt rustede til at udføre opgaven. Samtidigt har vi mange års erfaring med lignende opgaver i andre store byer som Odense, Vejle og Kolding. I Odense er vi bl.a. ansvarlige for at renholde og feje både cykelstier, veje, fortov og gågader i store dele af byen”, siger Carl Erik Hjortshøj Nielsen, Salgs- og entreprisechef i NCC Vejservice.

Overtagelse i fuld fart

NCC underskrev kontrakten den 4. december 2018 og overtog fortovsrenholdet fra 1. januar 2019. Der var derfor ikke mange ugers mobiliseringstid fra underskrevet kontrakt til opstart. Men trods den korte tidsramme, nåede NCC i mål med både overtagelse af 37 medarbejdere fra Københavns Kommune, indkøb af 7 nye fejebiler, anskaffelse af nyt tøj til alle medarbejdere og planlægning af de fremtidige opgaver.

”Alt dette kunne kun lade sig gøre, fordi vi er en stor, velorganiseret virksomhed med så mange dygtige og erfarne medarbejdere. Jeg er imponeret over den indsats, som vores medarbejdere i servicefunktionerne har ydet i forbindelse med kontrakten. De har en stor del af æren for, at vi blev 100 % klar til start den 1. januar”, siger Carl Erik Hjortshøj Nielsen.

NCC’s arbejdshold er nu sat, og de lagde hårdt ud med oprydning af de enorme mængder skrald og fyrværkeriaffald, som fyldte Københavns gader og stræder efter fejringen af nytåret.

Carl Erik Hjortshøj Nielsen
Carl Erik Hjortshøj Nielsen

Senior projektchef, Vest, NCC Infrastructure

NCC_Fortov_København_Fejning2