NCC giver fejeaffald værdi i asfaltproduktionen

Affald er en værdifuld ressource. Også når det gælder udviklingen af vores veje og infrastruktur. NCC tager nu hul på vejsæsonen med et øget fokus på at genanvende fejeaffald fra vejene i produktionen af ny asfalt.

Ansvarligt forbrug og produktion er et af FN’s 17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. NCC støtter op om målene og skyder asfaltsæsonen i gang med et endnu større fokus på bæredygtig produktion og effektiv udnyttelse af naturressourcer.

På vejområdet har man de sidste mange år arbejdet målrettet med genbrug og cirkulær økonomi, og der er allerede gode erfaringer med genbrugsasfalt, da asfalt principielt kan genbruges 100 %, fordi asfalt i dag er et overvejende naturmateriale. Der tilsættes nemlig ingen eller få tilsætningsmidler til asfalt, og det betyder, at næsten al gammel asfalt er 100 % genbrugelig.

Hos NCC ser man endnu flere gevinster ved at udnytte potentialerne for genanvendelse i asfaltproduktionen. Det er nemlig ikke kun gammel asfalt, som kan bruges i produktionen af ny asfalt. Også affaldet fra vores veje er en værdifuld ressource i produktionen af ny asfalt.

”Vi har landets eneste anlæg til rensning af det affaldsmateriale, som vores vejservicebiler fejer op under rengøring af veje, stier og pladser”, siger Ivan Pedersen, direktør i NCC Infra Services.

Rensningsanlægget ligger ved NCC’s asfaltfabrik i Kolding. Her modtages fejeaffaldet og sorteres ved hjælp af en speciel teknik, som gør det muligt at sigte en sand/grus fraktion i så høj kvalitet, at den kan indgå i produktionen af visse asfalttyper som erstatning for tilsvarende naturmaterialer. Når materialerne er vasket, behandles de biologisk for at nedbryde evt. organiske forureninger. 

En sand cyklus

NCC bruger mere end 80 % af fejeaffaldet direkte i asfaltproduktionen. Den organiske del, som blade og papir, komposteres, mens metalaffaldet går til produkthandel ved jern- og metalfremstilling. Derudover sker en sortering og afvaskning af stenmaterialer, som igen kan benyttes til nye projekter i anlægsbranchen, og som derved sparer på landets knappe råstofressourcer. Kun 1 % af fejeaffaldet kan ikke genanvendes og bliver derfor kørt til godkendt deponi.

”Vi har taget konsekvensen af knapheden på ressourcer og tænker hele tiden genanvendelse ind i vores produktion af asfalt. Med vores renseanlæg sikrer vi, at 99 % af det sand, som vores fejebiler samler op på vejene, kan indgå i en cyklus. Det reducerer både andelen af fejesand til deponi og dermed de udgifter, som er forbundet med det. Rensningen klarer vi uden at påføre omgivelserne en unødig miljøbelastning fx i form af støv og lugt”, siger Ivan Pedersen.

I 2019 vil NCC sætte yderligere fokus på genanvendelse af fejesand i fremstillingen af asfalt. Og allerede nu er planerne lagt for, hvordan NCC vil fortsætte arbejdet med at sætte et miljømæssigt og bæredygtigt aftryk på de danske veje, fortæller Ivan Pedersen.

Fejebil_asfalt2
ivan_pedersen_ncc32018
Ivan Pedersen

Sektordirektør, NCC Infrastructure