Fejeaffald skaber værdi i asfaltproduktionen

Affald er en værdifuld ressource. Også når det gælder udviklingen af vores veje og infrastruktur. NCC skyder vejsæsonen i gang med et fortsat fokus på at genanvende fejeaffald fra vejene i produktionen af ny asfalt.

NCC har sendt mere end 40 fejebiler ud på landets kommune- og statsveje for at rengøre vejbelægninger, så de er klar til endnu en sæson. Da virksomheden støtter op om FN’s 17 verdensmål – herunder ”Ansvarligt forbrug og produktion” – sker dette med et særligt fokus på bæredygtig produktion og effektiv udnyttelse af naturressourcer. Affaldet fra vores veje er nemlig en værdifuld ressource i produktionen af ny asfalt.

”Vi har landets eneste vaskeanlæg til rensning af det affaldsmateriale, som vores vejservicebiler fejer op under rengøring af veje, stier og pladser”, siger Ivan Pedersen, direktør i NCC Road Services.

Vaskeanlægget ligger ved NCC’s asfaltfabrik i Kolding. Her modtages fejeaffaldet og sorteres ved hjælp af en speciel teknik, som gør det muligt at sigte en sand/grus fraktion i så høj kvalitet, at den kan indgå i produktionen af asfalt som erstatning for tilsvarende naturmaterialer. Når materialerne er vasket, behandles de biologisk for at nedbryde evt. organiske forureninger.

En sand cyklus

NCC bruger mere end 80 % af fejeaffaldet direkte i asfaltproduktionen. Den organiske del, som blade og papir, komposteres, mens metalaffaldet går til produkthandel ved jern- og metalfremstilling. Derudover sker en sortering og afvaskning af stenmaterialer, som igen kan benyttes til nye projekter i anlægsbranchen, og som derved sparer på landets knappe råstofressourcer. Kun 1 % af fejeaffaldet kan ikke genanvendes og bliver derfor kørt til godkendt deponi.

”Vi har taget konsekvensen af knapheden på ressourcer og tænker hele tiden genanvendelse ind i vores produktion af asfalt. Det er nemlig ikke kun gammel asfalt, som kan bruges i produktionen af ny asfalt. Med vores renseanlæg sikrer vi, at 99 % af det fejeaffald, som vores fejebiler samler op på vejene, kan indgå i en cyklus. Det reducerer både andelen af fejeaffald til deponi og dermed de udgifter, som er forbundet med det. Rensningen klarer vi uden at påføre omgivelserne en unødig miljøbelastning fx i form af støv og lugt”, siger Ivan Pedersen.

På vejområdet har man de sidste mange år arbejdet målrettet med genbrug og cirkulær økonomi, og der er allerede gode erfaringer med genbrugsasfalt, da asfalt principielt kan genbruges 100 %, fordi asfalt i dag er et overvejende naturmateriale. Der tilsættes nemlig ingen eller få tilsætningsmidler til asfalt, og det betyder, at næsten al gammel asfalt er 100 % genbrugelig.

ivan_pedersen_ncc32018
Ivan Pedersen

Sektordirektør, NCC Infrastructure

Fejesand_NCC