Stigende interesse for særlig rabatgrus til stats- og kommuneveje

NCC oplever en markant efterspørgsel på sin miljøvenlige Hyperit rabatgrus, der er tre gange så stærk som almindelig vejsidegrus. Interessen er så stor, at NCC forventer at udlægge mere end 50.000 tons af den solide rabatgrus på landets stats- og kommuneveje i 2019.

Kommuner og stat har fået øjnene op for NCC’s Hyperit rabatgrus, som NCC lancerede for nogle år siden som det slidstærke og miljøvenlige alternativ til traditionel rabatgrus. Produktet er produceret af en meget tung bjergart fra NCC’s granitbrud i Norge og viser sig at være yderst velegnet til svært belastede veje. Når gruset komprimeres og udlægges, bliver materialet nemlig meget hårdt og kan derefter tåle de store tryk fra biler og andre køretøjer.

”Vi har over en længere periode udlagt Hyperit rabatgrus på mange vejstrækninger i Danmark. Vores erfaringer og målinger viser, at rabatgruset er det mest holdbare produkt på det nordiske marked. Det er derfor hurtigt tjent ind i forhold til andre typer rabatgrus, som ofte skal vedligeholdes og udskiftes, siger René Houmann, Entreprisechef i NCC Infra Services, Afvanding.

Økonomisk og miljøvenlig gevinst

Ifølge Rene Houmann er det ikke så underligt, at produktet er blevet så populært. For udover den økonomiske gevinst, er der også tale om en miljøvenlig og grøn løsning.

”Da Hyperit 0/16 er så stærk, skal der kun udlægges halvt så mange materialer som normalt, og derfor skal lastbilerne kun køre det halve for at vedligeholde rabatterne. Derudover skyller NCC’s Hyperit rabatgrus ikke væk, når det regner. Det betyder, at der ikke mistes rabatgrus, som efterfølgende skal fyldes op. Der er derfor gode langtidsperspektiver i forhold til økonomi, forbrug af materialer og CO2 regnskabet”, siger René Houmann.
Det er bl.a. Vejdirektoratet, Skov- og Naturstyrelsen samt en lang række kommuner over hele landet, som i stigende grad efterspørger den særlige rabatgrus.

”Vi har fået mange positive tilbagemeldinger fra vores kunder, som er meget imponerede over produktets holdbarhed, fordi materialet pakker godt sammen. Vi er rundt i mange kommuner landet over og forventer at udlægge mere end 50.000 tons til næste år”, siger René Houmann.
René Houmann fortæller, at den slidstærke Hyperit rabatgrus også i stigende grad bliver brugt som kantforstærkninger langs vejene og i drænrabatter, som håndterer skylleskader.

”Hyperit er det eneste materiale, vi har afprøvet, som kan holde til sådanne type opgaver. For eksempel har vi på rastepladsen ved Nyborg tidligere repareret store huller hver eneste måned på grund af den tunge trafik og afsætning af sættevogne. For et år siden begyndte vi at bruge Hyperit i rabatterne, og det er først nu, at rabatten trænger til en opgradering – og kun på 20 procent af arealet. Vores NCC Hyperit Rabatgrus er derfor kommet for at blive”, slutter René Houmann.

Læs også artiklen ”Miljøvenlig løsning til vejsiderabatter”